artikkel

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi elanikkonnakaitse taotlusvoor on avatud

laine
22. august 2023
Foto:

Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas. Täprem info KÜSKi kodulehel.

Taotlusvooru eesmärk on:

  • kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamine kohalikus omavalitsuses;
  • elanikkonnakaitse  vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine.

Innovatsioonifondist saab toetust taotleda:

  • kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks (nt arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine ja loomine, kriisivalmiduse liidrite määramine jne) kui need ei ole veel teada ja/või kokku lepitud kogukondlikult ja/või

kui kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajadused on välja selgitatud, siis

  • konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine, kriisivarude kaardistamine, soetamine ja täiendamine, kriisiplaani koostamine, varjumiskohad ja -kindlus jne).

Projekti elluviimise periood kestab kuni 31. augustini 2024. a.

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, mis tegutseb põhikirja järgi avalikes huvides või seltsing, mis tegutseb kirjaliku seltsingulepingu järgi avalikes huvides.

Taotlusi saab esitada kuni 30. novembrini 2023 Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu.