Uudised

Kirjuta karusnahapooldajatele, mis sa sellest arvad!

laine uudised-laine
29. august 2016

Loomaõiguslased alustasid karusloomafarme toetavatele organisatsioonidele suunatud kirjakampaania.

Organisatsioon Loomade Nimel algatas karusloomakasvatust pooldavatele ettevõtetele suunatud kirjakampaania. Tarbijaid kutsutakse üles saatma kirju ettevõtetele, kes toetavad karusnahatööstust, palvega oma seisukoht ümber vaadata.

25. juulil esitas Karusloomafarmide Aretusühing Riigikogu Maaelukomisjonile petitsiooni, millega nõutakse karusloomakasvatuse keelustamise protsessi lõpetamist. Petitsioonile andsid oma allkirja 54 põllumajandusettevõtet, seltsi ja ühingut. Organisatsioon Loomade Nimel on algatanud üleskutse boikoteerida allakirjutanute tooteid, kuni nad on end väärinformatsiooni sisaldavast avaldusest avalikult distantseerinud. Lisaks kutsutakse nüüd kodanikke üles avaldama oma nördimust petitsioonile allakirjutanud organisatsioonide suhtes kirja teel.

Loomaõiguslased juhivad tähelepanu, et karusnahatootjate petitsiooni üleandmist tutvustavas pressiteates esineb eksitavat informatsiooni. Maaülikooli poolt Maaelukomisjoni palvel koostatud karusloomakasvanduste uuringust selgub, et Eesti farmides töötavaid inimesi on alla saja, mitte kakssada, nagu Aretusühing teada annab. Ka ei puutu keelustamise protsessi tuhatkond inimest, kes töötavad Soomes valitud erialal. Karusloomakasvatus ei ole keskkonnasõbralik valdkond; valdkonna keskkonnasõbralikuna reklaamimise on keelanud Inglismaa, Taani, Holland, Itaalia, Soome. Ka Maailmapank peab karusloomakasvatust üheks viiest kõige enam keskkonda reostavaks tööstusharuks.

“Karusloomakasvatus on julm ja ebavajalik tööstusharu, kus metsloomad peavad veetma oma elu väikestes puurides ja surema luksustoote nimel. Tarbijatel on õigus teada, millised ettevõtted karusloomakasvatust toetavad, ja väljendada selles küsimuses tarbijana oma seisukohta. TNS Emori läbiviidud uuringu kohaselt ei poolda karusloomakasvandusi 58% eestimaalastest. Ettevõtjatel tasuks järgi mõelda, kas ja miks soovitakse end siduda nii ebavajaliku ja vägivaldse tööstusharuga nagu karusloomakasvatusega,” sõnas Loomade Nimel pressiesindaja Anita Jürson.

Veebilehekülg, mille kaudu saab saata kirju kõigile allakirjutanud organisatsioonidele: www.loomadenimel.ee/karusnahalugu

Lisainfo:
info@loomadenimel.ee
Anita Jürson
+372 5388 0533