artikkel

Esita kandidaat kodanikujulguse aumärgile

laine
29. august 2022
Foto:

Justiitsministeerium annab novembri lõpus välja kodanikujulguse aumärgid, praegu saab esitada kandidaate, kes võiksid aumärgi pälvida.

Aumärke võib anda:
1) kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest;
2) kuriteo toimepanemiselt või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku kinnipidamise
eest;
3) kuriteoohvri abistamise eest;
4) muu olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.

Eelmise aasta kodanikujulguse aumärgi saajate lugusid saab lugeda siin.


Ettepanekud kodanikujulguse aumärkide kandidaatide kohta tuleb saata märksõnaga
„Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 23. septembriks 2022 aadressile Justiitsministeerium, Suur-Ameerika 1,10122, Tallinn või e-mailile kart.repponen@just.ee.

Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2) kandidaadi isikukood või sünniaeg;
3) kandidaadi telefoni ja/või meili aadress;
3) põhjendus;
4) asutuse nimi, ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefon, e-posti aadress;
6) ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.

Kodanikujulguse aumärke annab justiitsminister välja alates 2004. aastast, aumärgiga väärtustab riik
kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel.