Uus hindamissüsteem, nn „kaasamise kontrolltöö“ hindab, kuivõrd hästi on kaasamine plaanitud ja läbi viidud läbi 14 küsimuse, mis jagunevad 4 valdkonna vahel. Hindamise käigus uuritakse, kuivõrd hästi on kaasamine planeeritud, kui hästi on avalikkust teavitatud, kas kaasarääkimiseks on valitud mõistlikud tähtajad ning kas materjalid on olnud hõlpsasti kättesaadavad.

Käesolevast sügisest alanud nn testperioodil ootab KÕK nii tagasisidet uuele süsteemile ja metoodikale kui ka ideid, milliseid olulisi keskkonnaotsuseid võiks kaasamise seisukohast hinnata. Mõlemas küsimuses võite oma ettepanekud saata e-posti aadressile siim@k6k.ee. „Kaasamise kontrolltöö“ ideest saate lähemalt lugeda siit:http://k6k.ee/fookuses/kaasamine/kaasamise-kontrolltoo

Esimene projekt, mida uue süsteemi kohaselt hinnati, on Rail Baltic. Kahetsusväärsel kombel sai Eesti lähimate aastakümnete suurima keskkonnamõjuga ehitusprojekt hindeks vaid 2,6 ehk koolipoiste keeles „kolme pika miinusega“.  Lähemalt saate Rail Balticu kaasamise plusside ja vajakajäämiste kohta lugeda:http://k6k.ee/fookuses/kaasamine/kaasamise-kontrolltoo/rail-baltic