artikkel

Konkurss Parim sooteadlik MTÜ

laine
Foto:

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kutsub kõiki mittetulundusühinguid, kes on huvitatud oma organisatsiooni arendamisest ja demokraatliku ühiskonna kujundamisest, osalema konkursil „Parim sooteadlik MTÜ“.

Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.

Kui te ei ole päris kindlad, kas teie organisatsioon järgib teadlikult soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid, siis täpsemat infot saab siit.

Osalemiseks palume täita hiljemalt 22. maiks ankeedi.

Võitjad kuulutatakse välja ja autasustamine toimub ENUTi kevadkonverentsil 30. mail. Konkursil osalenuid teavitatakse sellest täpsemalt.

Konkurss toimub projekti “Parema tuleviku nimel: ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust” raames, millega soovitakse kodanikuühenduste aktiivsuse kaudu kaasa aidata jätkusuutliku demokraatliku ühiskonna arengule ja edendada teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest. Projekti rahastab Sotsiaalministeerium.