Uudised

Konverents kultuuridevahelisest haridusest Euroopa ja Araabia riikide koostöös

laine uudised-laine
3. aprill 2017
Sillamäe Lastekaitse Ühing kutsub osalema rahvusvahelisel konverentsil “Kultuuridevaheline haridus – Eile, täna ja homme…”, mis toimub Tallinnas, 9. juunil 2017 projekti EUROMED Education Without Borders (www.euromed.sscw.ee) raames.

Konverents on kõrgetasemeline üritus, mis toob kokku praktikud (hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkonnast), poliitikakujundajad, meedia ja rahvusvahelised doonorid mõlemast regioonist, et ühiselt arutada regiooni pakilisemaid probleeme püsivate muudatuste teel. Konverents on ka koht, kus tutvustatakse projekti tulemusi laiemas ringis.

EUROMED Education Without Borders toimub Euroopa ja araabia riikide omavahelises koostöös ja mida rahastavad Anna Lindh Foundation, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kultuuriministeerium, Tallink Grupp ja teised. Projekti eesmärk on julgustada loovaid lahendusi ja edendada kultuuridevahelist haridust Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et suurendada piirideülest kommunikatsiooni ja ehitada usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni arengus ning teadvustada kultuuride ülese koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja ühine tulevik.

Konverentsil on kavas:

– Kaks peakõnet kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi ning kultuuridevahelise kodanikuhariduse ekspertide poolt. Eesmärgiks tutvustada teemat kõikidele osalejatele (konverents on avatud ka väljaspoolt projekti tulijatele) ja rõhutada taaskord teema olulisust.

– Kaks Euro-Vahemere ülest dialoogi sessiooni: üks kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi teemal, teine kodakondsuse ja inimõiguste teemal. Tegemist on paneeldiskussioonidega, millest võtavad osa väga erineva kultuurilise taustaga esindajad, et tuua esile arvamuse paljususe vajadust ja väärtustada avatust teistele kultuuridele ja ideedele, et täita ühiseid eesmärke.

– Praktilised töögrupid. Projektil on kaks peamist väljundit EUROMED: Education Without Borders käsiraamat ja veebiressurss. Töögrupid on jagatud eri spetsiifiliste teemade vahel, aga on lõppkokkuvõttes suunatud sellele, kuidas edasi minna: kuidas rakendada projekti tulemusi praktikas ja eri tingimuste korral.

Rahvusvaheline konverents
“Kultuuridevahelise hariduse väljakutse – Eile, täna ja homme…”

Aega ja koht: 9. juunil 2017, algusega kell 10.00, Tallink Spa & Conference Hotelis

Osalejad: 120 osalejat (s.h. kuni 30 rahvusvahelist osalejat ja 90 eesti osalejat) sh kõrged külalised rahvusvahelistest organisatsioonidest (Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon, Araabia riikide ministeeriumitest, saatkondadest, kodanikuühendustest kes tegelevad pagulaste, hariduse, kultuuri ja noorsootöö küsimustega jt.).

Konverentsi töökeeled: eesti, inglise ja araabia

Osalustasu: osalejatele vanuses 15-26 aastat on konverents tasuta. Kõikidele teistele kehtib osalustasu 20 eurot, mis tuleb tasuda registreerimisel.

Registreerimine on avatus kuni 26. maini veebilehel http://euromed.sscw.ee/registration/

Konvernetsi ajakava leiab siit: http://euromed.sscw.ee/rahvusvaheline-konverents/konverentsi-ajakava/?lang=et

Lisainfo: euromed@sscw.ee, tel 5560 2993