Uudised

Koolitus aitab ühingu arenguvajadust määratleda

laine uudised-laine
24. oktoober 2016

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) ootab osalema detsembris toimuval ühingu arenguvajaduse määratlemise koolitusel. Koolitus sisaldab nii iseseisvat tööd kui kahte koolituspäeva.

Koolituse eesmärk on võimaldada ühingutel leida nende tegelikele eesmärkidele vastavad ning võimalikult paljudele valdkondadele mõju avaldavad arenguvajadused organisatsiooni meeskondade võimestamise kaudu.

Koolitusel täies mahus osalevad organisatsioonid on eeldatavalt koolituse lõpuks saanud põhistatud teadmise oma organisatsiooni peamisest arenguvajadusest.

Koolitus sobib väga hästi organisatsioonidele, kes plaanivad esitada taotlust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) arenguhüppe taotlusvooru.

Koolituspäevad: 9.detsember kell 10:00-16:00 ja 16.detsember 10:00-15:00 Omavalitsusmaja saalis, Sirge 2, Tallinn.

Osalustasu: 75 eurot organisatsiooni kohta. Sisaldab koolitust 2-3 inimesele ning toitlustust.

Registreerimine: 23. novembrini siinse ankeedi kaudu.

Koolitus kestab 1. detsembrist 16. detsembrini. Sellesse mahub iseseisev töö oma meeskonna ja organisatsiooniga ning kontaktkohtumised kahel päeval:

1.-8.detsembrini tutvuvad osalejad võimalike organisatsiooni diagnostika meetoditega etteantud kirjanduse abil ning valivad omale välja selle, mis nende ühingule kõige paremini sobib. Lisaks kogutakse esmased taustaandmed oma liikmetelt, võimalusel partneritelt ja sihtrühmalt.

9. detsembril kell 10:00-16:00 osaleb igast organisatsioonist 2-3 liikmeline meeskond koolituspäeval, kus vaadatakse lähemalt välja valitud diagnostika meetodeid ning alustatakse nende kohandamist oma organisatsioonile.

10.-15. detsembril kogutakse andmeid organisatsiooni analüüsimiseks, saadakse esmane ülevaade laekunud informatsioonist.

16. detsembril kell 10:00-15:00 toimuval koolituspäeval osalevad organisatsioonide 2-3 liikmelised meeskonnad ning eelistatult on kaasatud üks sihtrühma esindaja või ühingu tavaliige. Päeva jooksul omandatakse esmased oskused andmete analüüsiks ning kogutud andmete põhjal ühingu arenguvajaduse määratlemiseks.

Koolitusel on ühinguid nende teekonnal juhendamas Lianne Teder Arengutoetajate ühingust. Lianne on tegutsenud mittetulundusühendustes ja nende juhtkondades peaaegu 20 aastat, konsulteerinud ühendusi nii arengu-, juhtimis-, tegevus- kui finantsvaldkonnas. Lianne on kasvatusteaduste haridusega ning usub koostöösse ja ühiselt loomise suurde jõudu.

Eeldatakse, et koolitusel osalejad on valmis liituma kursusega Moodle õpikeskkonnas, selle kaudu saama vajalikke õppevahendeid, sinna laadima üles oma materjalid ja osalema kirjalikes aruteludes.

Lisainfo: Maret Lepiksaar