artikkel

Kui kestlikult meil läheb? Eesmärk number 6. Puhas vesi ja sanitaaria

laine
Riina Kuusik-Rajasaar 19. märts 2018
Foto:
ÜRO seatud 17 kestliku arengu eesmärki on suured ja laiad, sisaldades kokku pea paarsada alaeesmärki. Saamaks ülevaadet, mis nende valdkondade sees toimub, palus Andrei Liimets ekspertidel vabakonnast ja mujalt kirjutada, milline pilt Eestis ja Eesti perspektiivist paistab ning kuidas eesmärgid aastaks 2030 päriselt täidetud saada võiks. Ligipääsust hügieenivahenditele kirjutas Riina Kuusik-Rajasaar MTÜ Mondost. 

Mondo maailmahariduslikud tegevused Eestis ning arengukoostöö ja humanitaarabiga seotud tegevused väljaspool Eestit toetavad ennekõike kestliku arengu eesmärkide number 1, 4 ja 5 saavutamist, kuid tegeleme ka eesmärkidega number 6 ja 12.

Eesti haridusmaastikul käsitleme muude eesmärkide kõrval ka puhta vee kättesaadavust ning vee tarbimise teemasid. Vastutustundliku tarbimise töötubade “Maailma noored” üks peatükk pakub materjale vee teemal ning õpetajatel on neid võimalik oma tundides kasutada või kutsuda kooli külalised, kes viivad noortega läbi interaktiivseid tegevusi materjali põhjal. Näiteks on toimunud sellised töötoad käesoleval õppeaastal Ülenurme Gümnaasiumis ja Narva Vanalinna Riigikoolis.

Vee kättesaadavusest räägivad ka meie Keenia, Afganistani ning Ghana fotomapid, mis on läbi aastate olnud õpetajate seas väga populaarsed. Meie vabatahtlikud ja keskuse töötajad räägivad koolides oma kogemusest arengumaades, näiteks pesemise kättesaadavusest Myanmaris või joogivee puhtusest Ghanast. Maailmakooli kodulehel on olemas digitunnid ookeanidest ja mereressursidest, puhtast veest ja sanitaariast. Lisaks sellele tutvuvad Eesti õpilased keskkonnateemadega Sõpruskoolide võrgustiku ühisprojektide kaudu, millega saab tutvuda Mondo Sõpruskoolide blogis.

Väljaspool Eestit oleme sanitaaria valdkonnas tegelenud välikäimlate ehitamisega Keenia ja Afganistani koolide juurde ning tarbevee taristu rajamisega Azraqi pagulalaagrisse Jordaanias. Välikäimlate ehitusega kasvab nii kooliõpilaste kui ka külarahva teadlikkus hügieenist ja keskkonnahoiust. Tähelepanu all on eelkõige tüdrukute sanitaaria, sest hügieenivahendite ja privaatsete käimlate puudumine on üks tõsisemaid tüdrukute koolist puudumise põhjusi maapiirkondades. Viimase viie aasta jooksul oleme aidanud ehitada üle 100 välikäimla maapiirkondades Afganistanis. 2018. aastal on plaanis rajada veel 30 välikäimlat Faryabi provintsi tüdrukute koolide juurde ja külakeskustesse.

Koostöös Soome abiorganisatsiooniga Finn Church Aid rajas Mondo Azraqi pagulaslaagrisse tarbevee taristu, mille toel on enam kui 200 laagrielanikku saanud arendada oma põllumajandusoskusi ning parandada oma elukeskkonda ja elatustaset. Azraqi pagulaslaager asub keset kõrbe 20 kilomeetri kaugusel lähemast linnast. Karmi kliima tõttu kannatavad laagri elanikud, kes suuremalt jaolt on pärit Süüria maapiirkondadest, kus peamiseks elatusviisiks on põllumajandus. Jordaania akuutset veepuudust aitab lahendada taristusüsteemide loomine tarbevee kasutuselevõtuks.

Ilmus Hea Kodaniku kestliku arengu teemalises kevadnumbris.