artikkel

Kuidas käib tegijate käsi? MTÜ SPIN

laine
17. detsember 2018
Foto:
Kodanikuühiskonna aasta tegijad ei pinguta üksnes 12 kuu jooksul, vaid panustavad ühiskonda järjepidevalt aasta aasta järel. Kuidas käib möödunud aastatel tunnustatud ühenduste käsi, uuris Andrei Liimets aasta vabaühendus 2015 MTÜ SPINi tegevjuhi KEIT FOMOTŠKINI käest.

Kuidas SPIN-programmil läheb? Mis on olnud aasta suurim õnnestumine?

SPIN-programmil läheb edukalt ja kiire laienemise tähe all. Oleme kasvanud poole suuremaks ja jõudnud nüüdseks juba seitsmesse piirkonda. Meie rahastamismudel on tunduvalt jätkusuutlikum. Lisaks Siseministeeriumile ja Euroopa Sotsiaalfondile panustavad kõik omavalitsused, kus tegutseme. Samuti Tallinna Vesi, Briti Nõukogu ja UEFA Lastefond. Sügisel liitusime Heateo Mõjufondiga, mis aitab meil paremini läbi mõelda, kuidas jätkuva kasvamise juures programmi kvaliteeti hoida, kogukondlikku tööd efektiivsemaks muuta ja erasektori panust suurendada. Kõige tipuks teeb suurimat rõõmu see, et meie programmil on teaduslikult tõendatud mõju noorte sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste arengule ning aktiivselt osalevad noored hindavad programmi kõrgelt.

Mis on olnud suurim väljakutse?

Aktiivse laienemise ja kogukonna kasvamise juures võrgustiku liikmete ootustele vastamine ja regulaarse infovahetuse taseme hoidmine. Samuti noorte programmiga liituma motiveerimine ning osalusjärjepidevuse hoidmine. SPIN-programmi rakendamise vastu tuntakse üha suuremat huvi erinevate omavalitsuste poolt üle Eesti. Oleme selle üle mõistagi rõõmsad. Samal ajal seab see meile kolme aasta taguse ajaga võrreldes senitundmata väljakutseid, mis kaasnevad organisatsiooni kasvamisega. Tuleb üle vaadata organisatsiooni tegevusmudel, inimressursi ja rollide jaotus, erinevate partneritega tehtav koostöö ning leida veelgi jätkusuutlikumaid lahendusi programmi elluviimise rahastamiseks. On väga huvitav aeg.

SPINi tunnustati mõned aastad tagasi Eesti parima vabaühendusena. Kas ja kuidas see mõjus või mõjutas?

Iga tunnustus on oluline. Meile andis see tollal veel väga noore organisatsioonina juurde innustust ja ka enesekindlust seatud eesmärkide poole liikumiseks. Mina organisatsiooni juhina sain usku, et kõik eesmärgid on püütavad ja võti seisneb oskuslikus kogukonnatöös. Olen aastate jooksul kogenud kümneid edulugusid ja näinud suurepäraseid eestvedajaid erinevates piirkondades, kes mõistavad võrgustikutööst sündiva sünergia olulisust ja mõtestatud koostöö tähtsust. Iga SPINi noor väärib meie programmis parimat ja on rõõm näha sadu inimesi, kes seda väga hästi mõistavad.