Uudised

Kuidas muutuda rahvusvahelisemaks ja kust leida raha

laine uudised-laine
29. märts 2016

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Euroopa Liidu Läänemere Strateegia poliitikavaldkond Innovatsioon koostöös Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonnaga korraldavad teavitusürituse “Kuidas muutuda rahvusvahelisemaks ja kust leida raha” innovatsiooniprojektide rahastamisvõimalustest Euroopa territoriaalse koostöö programmide raames.

Uus info ja kontaktide loomine, inspiratsioon ja konkreetsed näpunäited, kuidas leida rahastust piiriüleseks tegutsemiseks. 

Aeg: 30. märts 2016 kell 10-13 (sh kerge buffet-lõuna, mille ajal saab kontakte luua)

Koht: Tallink City Hotel, seminariruum Seaside + Cityside.  A. Laikmaa 5, 10145 Tallinn

Kellele mõeldud: kõigile, kellel on ambitsiooni ja lennukust mõelda piiriüleselt ja kelle projekti idee keskendub lisaks rahvusvahelisele koostööle ka innovatsioonile.

Organisatsiooni tegevusvaldkond võib olla ükskõik milline ja osalema on oodatud nii riigiasutused, sihtasutused, erialaliidud, võrgustikud sh klastrid ja tehnoloogia arenduskeskused, MTÜd, teadus- ja haridusasutused kui ka eraettevõtted.

 Kavas:

– Taustainfo EL Läänemere Strateegiast, sh poliitikavaldkonna Innovatsioon roll projektide rahastamise taotlemisel, koordineerimistegevused ja mis plaanis (Reet Reismaa);

http://www.vm.ee/et/euroopa-liidu-laanemere-strateegia-lms

http://www.balticsea-region-strategy.eu/about

– Projekt BSR Stars ja selle võimalused abistamaks projektide koostamisel ja projektidele partnerite leidmisel (Tiiu Treier);

  • INTERREG Läänemere piirkonna riikidevaheline koostöö programm 2014-2020 (taotlusvoor avatud 1. märts – 1. juuni 2016):

Toetussuunad (sh „Innovatsioonivõimekus“), käimasoleva taotlusvooru ajakava, taotlemise protseduur, projektide komponendid, projektipartnerid, rahastamise põhimõtted, seemneraha projektid, nõuanded projektitaotluste koostamiseks jm (Kadri Jushkin, Reet Reismaa); 

http://www.interreg-baltic.eu/home.html

http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/launching-2nd-call-2016.html

– Teised rahastamisvõimalused, näiteks INTERREG Euroopa programm (Kadri Jushkin);

– Inspireerivat ja julgustavat senisest praktikast;

– Küsimused ja vastused.

Esinejad:

Kadri Jushkin – Regionaalarengu osakond, Rahandusministeerium

Reet Reismaa – Infoühiskonna teenuste arendamise osakond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium / EL Läänemere Strateegia poliitikavaldkonna Innovatsioon koordinaator

Tiiu Treier – Klastrite koordinaator, Ettevõtlus- ja ekspordikeskus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. BSR Stars sekretariaadi liige. Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Üritus korraldatakse koostöös EAS-ga Euroopa Liidu Läänemere Strateegia poliitikavaldkonna Innovatsioon (EUSBSR PA INNOVATION) raames ning finantseeritakse INTERREG Läänemere piirkonna riikidevaheline koostöö programmist 2014-2020.

Osalejatele tasuta. 

Kontakt: Reet Reismaa

MKM ITAO programmijuht, reet.reismaa@mkm.ee

tel 59 112 647,

https://www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/infouhiskond/infouhiskonna-teenused 

NB! Üritusele palume kindlasti  eelnevalt registreeruda. Selleks palume 28. märtsil kella 16ks teada anda osalejate nimi (nimed) ja asutus, kirjutades aadressil reet.reismaa@mkm.ee