Uudised

KÜSK ja EV100 ootavad kingiideid

laine uudised-laine
20. veebruar 2017
Kodanikuühiskonna Sihtkapital koos EV100 korraldustoimkonnaga avas uue taotlusvooru, kuhu oodatakse 25. aprilliks selliste unikaalsete, uuenduslike ja koostöös valmivate piirkondlike algatuste ideid, mis sobivad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kingituseks.

Taotlusvooru oodatakse selliseid tegusid, ettevõtmisi ja sündmusi, mis oleksid elluviidavad piirkondlikult mitmete kohalike partnerite koostöös, teeksid Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks, oleksid kestva väärtusega ning looksid kindlama tuleviku lastele. Samuti peab idee ühtima EV100 põhiväärtuste ja eesmärkidega, mille kohta saab lugeda siit.

Vooru toetuste kogusumma on 200 000 eurot. Ühte algatust saame rahastada kuni 15 000 euroga, mis võib moodustada kuni 70% projekti kogueelarvest. Projekti põhitegevused peab ellu viima ajavahemikul september 2017 – veebruar 2020.

Taotlusvoor on kaheetapiline. Esmalt kogutakse 25. aprilliks kingitusideid, seejärel valitakse nende seast 30 parimat ning tehakse nende esitajatele ettepanek koostada nende põhjal 15. juuniks korralikud projektid, mis lähevad omakorda hindamisele. 

Taotlejateks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused eeldusel, et projekti esmane eesmärk ei ole tulu teenimine.

Põhjalikumalt tutvustatakse vooru ka üle Eesti toimuvatel infopäevadel veebruaris ja märtsis.

Täpsem teave taotlemise ja infopäevade kohta: http://kysk.ee/taotlusvoorud/ev100-ki17

Lisainfo:

Mari-Liis Dolenko, 655 64 23, mariliis@kysk.ee