artikkel

KÜSK ootab nõukokku vabaühenduste esindajat – kolmeks aastaks

laine
18. jaanuar 2016
Foto:

Siseminister kuulutab välja konkursi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) vabaühenduse poolt esitatava nõukogu liikme leidmiseks järgmiseks kolmeks aastaks.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on 2008. a siseministeeriumi haldusalas asutatud avalikes huvides tegutsev kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (edaspidi KÜSK) eesmärgiks on kaasa aidata Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste (edaspidi nimetatud ka kui vabaühenduste) suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel. Täpsem informatsioon: www.kysk.ee.

KÜSKi nõukogu koosseisu kuulub kümme liiget, kellest viis on riigi esindajad ja viis mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajad.

Nõukogu kavandab KÜSKi tegevust ning korraldab KÜSKi juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Nõukogu liikmekandidaate saavad esitada kõik Eestis registreeritud vabaühendused alljärgnevatel tingimustel:

  • kandidaadil on KÜSKi nõukogu liikme ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused;
  • kandidaadil ei tohi olla isiklikku huvi KÜSKi poolt jagatavate hüvede saamiseks;
  • kandidaat ei pea olema teda esitava vabaühenduse või selle organi liige.

Täpsem info nõukogu ülesannetest ja nõukogu liikmele esitatavatest nõuetest KÜSKi põhikirjas: http://www.kysk.ee/pohikiri.

Nõukogu liikmekandidaadi esitamiseks tuleb vabaühendusel esitada:

  • kandidaadi CV koos ülevaatega viimase viie aasta töö- ja ametikohtadest ning tähtaegadest, sealhulgas andmed osalemise kohta juriidiliste isikute juht- või järelevalveorganites;
  • kandidaadi nõukogu töös osalemise nõusolekut tõendav kiri;
  • esitaja põhjendus kandidaadi sobivusest tööks KÜSKi nõukogu liikmena (max 1 A4);
  • kandidaadi arvamus, kuidas suudaks KÜSK veelgi tõhusamalt toetada vabaühenduste elujõulisuse kasvu (max 1 A4).

Nõukogu liikmekandidaatide esitamise tähtaeg on 02. veebruar 2016.

Dokumendid saata märksõnaga „KÜSK nõukogu“ digitaalselt allkirjastatuna e-postile: aveli.ainsalu@siseministeerium.ee

Täiendav info:

Aveli Ainsalu, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik, e-post: aveli.ainsalu@siseministeerium.ee, tel: 612 5203

Agu Laius, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja, e-post: agu.laius@kysk.ee, tel: 655 6424