Uudised

KÜSK ootab taotlusi majandusliku elujõulisuse arenguhüppe vooru

laine uudised-laine
13. veebruar 2017
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) ootab taotlusi 2017. aasta teise arenguhüppe vooru. Toetatakse avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi, kes soovivad oma eesmärkide elluviimisel olulist arenguhüpet saavutada ja teha seda läbi majandusliku elujõulisuse arendamise.

Nagu ikka arenguhüppe voorude puhul, tuleb enne taotlema asumist ühingul teha põhjalik analüüs arenguvajadustest ning kokkuvõtte sellest peab ära tooma taotlusvormis. Analüüsist peaks muu hulgas tulema välja, miks on ühingu jaoks oluline tegeleda just finantsasju puudutava(te) võimekus(t)ega.

See, millis(t)ele majanduslikku elujõulisust suurendava(te)le võimekus(t)ele projektis keskenduda, on ühingu enda otsustada ja põhjendada. Tuge saab küsida näiteks mõne teenuse pakkumise käivitamiseks ja juba olemasoleva arendamiseks, annetuste kogumise ja tulu teenimise paremaks läbimõtlemiseks, finantsjuhtimise koolitusteks jms.

Projekte saab ellu viia ajavahemikul 1. september 2017 kuni 31. oktoober 2018. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldatab rahastaja, et see kestab vähemalt 8 kuud.

Piirkondlikult tegutsevad ühingud saavad ühe projekti jaoks toetust küsida 12 000 eurot ning üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsejad 15 000 eurot. Toetusraha on vastavalt 145 000 ja 135 000 eurot.

Toetust võib küsida ka soetuste, investeeringute ning ehitus- ja remonditööde tegemiseks, kui need aitavad otseselt kaasa projekti eesmärkide saavutamisele.

Vooru ja selle temaatika tutvustamiseks tuleb märtsis ja aprillis sel korral kaks infopäeva ja viis inspireerivat koolituspäeva. Täpsemalt antakse neist KÜSKi kodulehel teada veebruarikuu lõpus.

Kõik vajalikud tingimused, taotlusvormid ning praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja projekti planeerimiseks leiad: http://kysk.ee/taotlusvoorud/me17

Lisainfo:
Kleiri Vest, 656 04 89, kleiri@kysk.ee