Uudised

KÜSK ootab teemasid, mis kodanikuühiskonnas uurimist vajavad

laine uudised-laine
23. september 2015

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) alustas juurdlemist, millistel teemadel kodanikuühiskonna uuringuid järgmisel aastal riigihankena tellima hakata.

Esimese etapina ootab KÜSK kõigilt 30. oktoobriks kella 15.00 vabas vormis mõtteid selle kohta, millised on need probleemid või „valged laigud“ kodanikuühiskonnas, mida ei ole seni uuritud või mida tasuks täpsemalt uurida.

Tegemist on küll ideekorjega ja ei oodata põhjalikult vormistatud uuringuteemasid, kuid oma ettepanekuid saates mõelge läbi:

  • kas idee on eraldivõetuna piisavalt sisukas, et väärib põhjalikuma uuringu läbiviimist (võib-olla piisab selle küsimuse uurimiseks hoopis lihtsamas vormis küsitluse tegemisest)?
  • kas see temaatika puudutab üldisemalt Eesti kodanikuühiskonna arenguid ja trende ning aitaks kaasa kodanikuühiskonna arenemisele või sellest ülevaatliku pildi saamisele?

Seega on pigem oodatud mõtted, mis puudutavad kodanikuühiskonda laiemalt, mitte üksnes valdkondlike teemasid. Hea kinnituse, et teema puudutab kodanikuühiskonda laiemalt, annab see, kui teema haakub kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 (KODAR) alameesmärkidega või KODARa rakendusplaaniga

Kogu vajaliku info idee esitamiseks leiad siit: http://www.kysk.ee/uuringud.

Ideekorjest saadud ettepanekuid hakkab analüüsima kodanikuühiskonna asjatundjatest moodustatav töögrupp, mis töötab nendest lähtuvalt aasta lõpuks KÜSKi nõukogu jaoks välja uuringuteema(d), millel oleks mõistlik järgmiseks aastaks uuring tellida.

Lisainfo: Tarmo Treimann, e-kiri: tarmo@kysk.ee,  tel: 656 0487; 5301 3652.