artikkel

KÜSK otsib infojuhti

laine
29. november 2018
Foto:
Otsime KÜSKi meeskonda rõõmsat inimest, kes analüüsiks meie tulemusi ja tööprotsesse ning korraldaks kommunikatsiooni. Kui sind kõnetab, siis loe edasi – kandideerimise tähtaeg on 19. detsember 2018.
Sinu tööülesannete hulka kuuluvad peamiselt:
 • KÜSKi uudiste kajastamine kodulehel, infolistides, Facebookis, meediakanalites
 • Meie töö tulemuste ja mõju analüüsimine ja kommunikeerimine
 • Meie toel arenenud kodanikuühenduste edulugude kogumine ja tutvustamine
 • Kodulehel oleva info haldamine
 • Kodanikuühenduste meediakajastustel silma peal hoidmine
 • Sündmuste planeerimisel ja korraldamisel abistamine
 • Turundusmaterjalide planeerimine, lihtsam koostamine ja kujundamine
Sobid meile, kui sul on:
 • teadmisi kodanikuühiskonnast ja kodanikuühenduste tegutsemisest
 • kuhjaga analüütilist vaistu, loovust ja särtsu
 • kommunikatsiooni- ja turundusalast praktikat
 • valmisolek töötada meeskonnas
 • hea eesti keele tunnetus, sõnaosavus ja oskus rääkida (edu)lugude keeles
 • tahe ja julgus suhelda ning ideid välja pakkuda

Pakume sulle:

 • põnevat ja silmaringi laiendavat töökohta Tallinna kesklinnas
 • sõbralikku ja ühtehoidvat kollektiivi
 • võimalust loominguliseks lähenemiseks ja uudseteks katsetusteks
 • palju suhtlemisvõimalusi üle-eestiliselt
 • paindlikku tööaega
KÜSK on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega, väärtustab inimeste erinevusi ja peab oluliseks töötajate võrdse kohtlemise põhimõtteid. Usume sellesse, et iga uus meeskonnaliige rikastab meie kooslust, toob juurde oma eripärasid ning tugevdab meeskonda. Kandideeri julgelt sõltumata soost, vanusest, rahvusest, seksuaalsusest, erivajadustest!
Ootame sinu CVd koos palgaootusega ning kaaskirja, milles põhjendad oma huvi selle töö vastu, sobivust meile ning sõnastad mõne mõtte, mida sinu meelest tegema peaks, et KÜSKi mõju ühiskonnas rohkem pildile tuua. Palun saada need meile hiljemalt 19. detsembriks 2018 aadressile kandidaat@kysk.ee