Uudised

KÜSK pakub lisatoetust Kodanike Euroopa projektidele

laine uudised-laine
7. august 2015

KÜSKi nõukogu kinnitas kindlasummalistel maksetel põhineva välisprojekti toetamise konkursi tingimused, mis võimaldab vabaühendustel, kes on saanud rahvusvahelisele koostööprojektile rahastuse Kodanike Euroopa programmist, taotleda lisatoetust projekti omafinantseeringu katteks, projektiga seotud lisategevuste läbiviimiseks või rahvusvahelise koostöövõimekuse tõstmiseks.

Toetuse maksimaalne määr on 10% projektile täitevasutuse poolt antud toetussummast, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot projekti kohta. Toetus arvutatakse välja vastavalt fikseeritud toetussummale, mis kajastub välisrahastaja täitevasutuse poolt esitatud otsuses või täitevasutusega sõlmitud toetuslepingus.

KÜSKi toetust saavad taotleda vabaühendused, see tähendab Eestis registreeritud mittetulundusühingud või sihtasutused, sealhulgas kogudused või nende katusorganisatsioonid juhul, kui nad ei ole asutatud avaliku võimu või äriettevõtte poolt ja nende administratsioon on avalikust võimust ja äriettevõtetest sõltumatud.

Tutvu lähemalt tingimuste, taotlus- ning aruandevormiga siin.

Lisainfo:
Kadri Sikk, e-kiri: Kadri@kysk.ee, tel: 656 0487; 5880 5240