Uudised

KÜSKi nõukogu ootab inimesi vabakonnast

laine uudised-laine
21. november 2016

Algas konkurss SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) vabaühenduste poolt esitatavate nõukogu liikme kohtadele. KÜSK nõukogu liikme kandidaate saavad esitada kõik vabaühendused, tähtaeg on  12. detsember 2016.

KÜSKi kõrgeima juhtorgan nõukogu kavandab KÜSKi tegevust ning korraldab KÜSKi juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukokku kuulub kümme liiget, kellest viis on riigi esindajad ja viis mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajad. Nelja vabaühenduste esindajast nõukogu liikme volituste tähtaeg lõpeb 22.01.2017.

Nõukogu Nõukogu liikme kandidaate saavad esitada kõik Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused alljärgnevatel tingimustel:

  •   kandidaadil on KÜSKi nõukogu liikme ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused;
  •   kandidaadil ei tohi olla isiklikku huvi KÜSKi poolt jagatavate hüvede saamiseks;
  •   kandidaat ei pea olema teda esitava vabaühenduse või selle organi liige.

Täpsem info nõukogu ülesannetest ja nõukogu liikmele esitatavatest nõuetest KÜSKi põhikirjas.

Nõukogu liikmeks kandidaadi esitamisel tuleb vabaühendusel esitada:

  •   kandidaadi CV koos ülevaatega viimase viie aasta töö- ja ametikohtadest ning tähtaegadest, sealhulgas andmed osalemise kohta juriidiliste isikute juht- või järelevalveorganites;
  •   kandidaadi nõukogu töös osalemise nõusolekut tõendav kiri;
  •   esitaja põhjendus kandidaadi sobivusest tööks KÜSKi nõukogu liikmena (max 1 A4 lk);
  •   kandidaadi arvamus teemal „KÜSKi mõju ja eelarve suurendamine vabaühenduste elujõulisuse kasvuks“ (max 1 A4 lk).

Loe rohkem siit.