Uudised

KÜSKi toetusvõimalused 2018. aastal: mis on uut, mis jääb samaks

laine uudised-laine
8. jaanuar 2018
2018. aastal jätkab Kodanikuühiskonna Sihtkapital sarnaselt tänavusele tegevusvõimekuse arendamise voorude, NULA inkubaatori ning vabakonna tugi- ja arendustegevustega. Peamised muudatused seisnevad kogukondadele ja kohalikele ühingutele mõeldud toetuste jagamises.

Järgnevalt anname ülevaate erinevatest 2018. aasta toetusmeetmetest. Kui mõni neist hakkab rohkem huvi pakkuma, palume kindlasti enne taotlema asumise otsustamist viia end kurssi meetme eesmärkide, võimaluste ja tingimustega.

Taotlusvoorud

Ühingute võimekuse arendamiseks toimub kaks arenguhüppe taotlusvooru. Tähtajaga 11. jaanuar 2018 vooru fookuseks on ühingus tegutsevate inimeste võimestamine, tööprotsesside tõhustamine, et ühing efektiivsemalt oma eesmärkideni jõuaks. Sellest voorust me investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toeta. Teise vooru kuulutame välja veebruaris (tähtaeg saab olema juuni alguses) ning see on mõeldud sarnaselt eelmisele aastale majandusliku elujõulisuse edendamiseks, tulubaasi mitmekesisuse läbimõtlemiseks, teenuste pakkumiseks eelduste loomiseks jms. Teises voorus toetame ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid.

KÜSK on koos EV100 korraldustiimiga teinud kahel aastal koostööd erinevate toetuste jagamiseks, et vabaühendused saaksid ette valmistada ja erinevate algatustega panustada vabariigi 100nda sünnipäeva tähistamisse. Koostöö jätkub ka edaspidi. Hetkel on veel 28. detsembrini avatud EV100 projektide teavitustegevuste taotlusvoor ning uuel aastal on oodata veel üht sarnast vooru.

Nupukad lahendused

Juba kaks aastat toimunud ideekonkurss nupukate, mõjusate ja uuenduslikke lahenduste leidmiseks erinevatele ühiskondlikele probleemidele tuleb ka 2018. aastal koos inspiratsioonipäevade, algatustele mõeldud inkubatsiooniprogrammi ja stardirahastuse konkursiga. Uue hooaja kuulutame välja märtsis. Loe lähemalt nula.kysk.ee

Kogukondade arendamine

2016. aastal KÜSKi koordineerimise alla tulnud Kogukondliku turvalisuse toetusvooru 2018. aastal KÜSK enam ei halda. Küll aga viime lõpule seni toetatud projektide aruannete menetlemise.

2018. aastast ei tegele KÜSK ka Kohaliku omaalgatuse programmi koordineerimisega. Programmi sisu kujundab ja sellest sihtgrupi teavitamise korraldab riigihalduse minister. KÜSK viib aga lõpule 2017. aastal KOPist toetust saanud projektide aruannete menetlemise.

Vabakonna tugi- ja arendustegevused

Tugitegevuste konkurss jätkub 2018. aastal varasema nelja taotlemise tähtaja asemel kahega – esimene juba 3. jaanuaril ja teine 1. septembril. Muus osas jääb konkurss sarnaseks. Oodatud on laia ringi vabaühenduste arendamiseks mõeldud projektid, üle-eestilise mõjuga kodanikuaktiivsust suurendavad tegevused ja paljusid ühinguid kaasavad üritused. Toetust saab küsida 3000 – 20 000 euro piires.

Sarnaselt 2017. aastale ei saa me ka 2018. aastal kodanikuühiskonna uuringute tellimist plaani võtta, kuid Siseministeerium tegeleb sellega, et regulaarne kodanikuühiskonna arenguid ja trende käsitlev suur uuring saaks rahastatud ning toimuda. 2014. aastal läbiviidud uuringut saad lugeda siit.

KÜSKi nõukogu on otsustatud, et suursündmused on vabakonnale olulised ka 2018. aastal. Neid teotatakse jätkuvalt. See annab end tõestanud traditsioonilistele ja kodanikuühiskonnale olulistele üritustele ja tegevustele pikemaaegse kindluse. Toetust saavaid suursündmusi näed: kysk.ee/suursyndmused

Rahvusvahelise koostöö toetamine

Reisitoetuste konkursiga jätkame endistviisi meie ühingute rahvusvahelise koostöö arendamist. Toetused on mõeldud nii Eestist välismaale minekuks kui välisekspertide meile toomiseks. Konkurss on jooksvalt avatud ja toetused on jagatud rahvusvahelise huvikaitse ja teadmussiirde meetmete alla.

Rahvusvahelise koostöö edendamise suunal jätkame tööd ka Kodanike Euroopa toetusprogrammi kohta info vahendamisel ja taotlejate abistamisel. Erineval moel ajaloolise mälu, ühiste väärtuste ja kodanikuosaluse edendamisega tegelevaid projekte oodatakse 1. märtsil ja 1. septembril.

Kodanike Euroopast ja teistest välistest toetusprogrammidest taotlemise lihtsustamiseks pakume jooksvalt avatud konkursiga ühingutele toetust ka projektide omafinantseeringu osaliseks katmiseks

Lisaks eraldi uuele EV100 taotlusvoorule on meil ka sel aastal vabariigi 100nda sünnipäeva tähistamiseks ja meie ühingute rahvusvahelisel areenil esiletoomiseks jooksvalt avatud konkurss, millega toetame rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste korraldamist Eestis.