artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2022

laine
4. aprill 2022
Foto:

Tänavuse esimese kvartali muutused on Vabaühenduste Liidu huvikaitses olnud võrdlemisi suured. Olulisimana ehk see, et kvartaliaruandeid ei koosta enam Alari ja edaspidi hakkab huvikaitset eest vedama Tarvo.

Maailma ja kodanikuühiskonda on kahjuks enim mõjutanud sõda. Viimased kuud oleme proovinud igaüks jõudumööda panustada, et sõja ohvreid abistada, infot liigutada, ühendusi toetada ja Ukraina heaks annetusi koguda. Muuhulgas oleme arendanud vabatahtlike väravat ja osalenud erinevatel kriisikohtumistel. Vaatame ka edaspidi, mida paremaks vabatahtlike kaasamiseks, läbipaistvaks annetuste kogumiseks ja selgeks tegevuste koordineerimiseks teha annab. Riiklik staap pani selleks kokku infovoldiku.  

Riigikantselei kuulutas välja avatud valitsemise ideekorje. Avatud valitsemise partnerluse ümarlaud kohtus, vaatas tagasi ja edasi, kuidas valitsemist avatumaks, kaasavamaks ja dialoogikultuuri sisukamaks muuta. Oluline on selleks oma ideed ja soovitused üsnagi vabas vormis 14. aprilliks Riigikantseleile edastada. Kõik avatud valitsemise edendajad ja entusiastid on ka oodatud ümarlaua vindiga ajurünnakule 12. aprillil. Osalemissoovist kirjuta kai@heakodanik.ee.  

Riigikogu arutas veebruari algul olulise tähtsusega riikliku küsimusena kodanikuühiskonna arengut. Fookus oli seekord heategevusel ja kõnelejatena võtsid sõna minister Kristian Jaani, meie Kai, Bolti Martin ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi. Kui veel pole mahti saanud, loe Kai kõnet või vaata kogu istungit.  

Sidusa Eesti ja Heaolu arengukava juhtrühmad kogunesid. Arengukavaga seatakse eesmärke ja suunatakse rahvastiku kestlikkuse, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkonda, aga ka nendega tihedalt seotud tulemusvaldkondi. Arengukava üks programmidest on kodanikuühiskonna programm „Kogukondlik Eesti 2022-2025“. Vaata ka toimunud juhtrühma arutelu protokolli ja materjale. Heaolu arengukava juhtrühmas mõtleme ka kaasa, võid heita pilgu selle 3. veebruaril toimunud kohtumise kokkuvõttele.