artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 2/2021

laine
28. juuni 2021
Foto:

Suur suvi on päral, aga enne puhkustele uitamist teeme vahekokkuvõtte, mis viimase kolme kuuga tehtud sai.

Sidusa Eesti arengukava 2021-30 on siis nüüd nõndanimetatud meie arengukava uus nimi, mis lisaks lõimumisele ja ulgueestlastele kodanikuühiskonna sihte seab. Iibeteemad kupatati eelmisest ja pikema nimega versioonist heaolu arengukavasse, mida SoM nüüd otsast koostab. Meie oma arutab sügisel veel parlament, heaolu arengukava loomises püüame jõudumööda osaleda ja lubasime ka tolle juhtkogus kaasa lüüa. Mai lõpus kogunes veel EKAKi ühiskomisjon, vaata protokolli.

Siseministeeriumi strateegilised partnerid järgmiseks neljaks aastaks eelnimetatud arengukava kodanikuühiskonna programmi ellu viima pole lepingutele ka veel aasta keskpaigaks allkirju saanud, ent on välja valitud. Vabaühenduste Liit (koos Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustikuga) jätkab tegelemist teavituse ja annetuste soodustamisega, ülesannetesse lisandub vabatahtlikkuse valdkonna edendamine, samuti vabaühenduste võimekuse tõstmine. Kogukondade suunaga tegeleb edaspidi Sotsiaalse Innovatsiooni Labor ning sotsiaalsete ettevõtetega ikka SEV. Pikaajaline partner Kodukant seda enam pole.

Järgmise perioodi euroraha ja taastekava vahendite jaotus edeneb oma tempodes Eesti sees ja valitsuse läbirääkimistes Euroopa Komisjoniga (taastekava osas septembrini). Enamvähem värske ülevaate sellest, mis avalik on, saab RTK kodulehelt (endine struktuurifondid.ee). 2021+ perioodi partnerluslepe ja rakenduskava (sh õiglase ülemineku kava) avalik konsultatsioon on plaanis augustis. Jaanipäeva eel uuendatud kaasamisplaani näeb siit. Mai lõpus kogunes ka seirekomisjon, vaata slaide ja protokolli. Võimalik, et eurofondide rakendamises paremaks osalemiseks saame koos mõne teise katuspartneriga järgnevateks aastateks tehnilisest abist ka pisut eelarvet, aga seda kõige varem sügisest.

Siseministeerium võttis ette valitsuse tegevusplaani ühe punkti täitmise, mis näeb ette poliitikat mõjutavate vabaühenduste rahastamise läbipaistvuse tõstmist. Küsimusi oli esimesel arutelul rohkem kui vastuseid, kuidas piiritleda mõjutajate sihtrühma ja milles seisneb tegelikult probleem, millele valitsus lahendust pakub, ja kas see probleem on üldse regulatiivselt lahendatav. Aga arutame edasi.

Strateegilise partnerluse arenguprogramm on aruandlusfaasis, aga jätkame tööd veel mitmel rindel: HTM arutab juuli alguses partneritega täielikult läbi mõeldud ja kirjutatud uut kontseptsiooni; SoM sõnastab õppetunde senisest kogemusest, et uut perioodi ette valmistada; MeMi aitab meie partner Rakendusliku Antropoloogia Keskus veel natuke edasi. Ametnikele mõeldud juhendmaterjal saab ka varsti avalikuks.

Ühinguõiguse revisjon on teises vaheetapis, tutika äriregistri seaduse eelnõu kooskõlastuses (homseni), mis toob peamiselt paljudest seadustest ühtekokku kõik registrimenetlusega seonduva. Vabaühendusi puudutavaid muudatusi näed siit.

Avatud riigivalitsemise arengukomisjon pikendas juunis mitme revisjoni (ühinguõigus, maksejõuetus, kriminaalmenetlus, mereõigus) tähtaegu, sai ülevaate AVP tegevuskava edenemisest ning toetas Eesti osalemist OECD Trust Survey uuringus.

Läbipaistva huvikaitse hea tavaga jõudsime koos Korruptsioonivaba Eestiga lõpusirgele. Viimase versiooniga saab tutvuda siin.

Huvikaitsevõrgustikus otsisime Jaan Apsi veetud töötoas vastust küsimusele “Kuidas mõõta huvikaitse tulemusi?”. 

Annetuste kogujate võrgustikus arutasime, kuidas luua püsiannetajate süsteemi – kuidas neid juurde saada, hoida ning tänada; kuidas nende andmeid koguda ja säilitada; kuidas oma edusammudest annetajatele kõnelda. Lisainfot mõlema võrgustiku kohta saad, kui kirjutad helen@heakodanik.ee.

Kel on mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjutab alari@heakodanik.ee.