artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 2/2024

laine
25. juuni 2024
Foto:

Eelmises kvartaliaruandes juhtisime tähelepanu sellele, et varsti on vabaühendustel vaja hakata regulaarselt e-maksuametit vaatama. Riigikohus otsustas seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistada ning Riigikogu ei ole veel otsustanud, mis tagasi saadetud seadusega edasi saab. Hoiame arengutel silma peal ja vajadusel sekkume.

Sel korral me Euroopa Parlamendi valimiste raames valimiste valvurite tavapärast tegutsemist ei korraldanud. Iseenesest on rõõm tõdeda, et valimisagitatsiooni perioodil ei jäänud silma ega kõrva räigeid valimiste hea tava rikkumisi või massilisi rikkumisi. Omaette küsimus on kui eetiline on valijate hullutamine sisepoliitiliste teemadega EL-i valimiste kontekstis, selle kohta avaldasime ka oma arvamuse. Järgmisel aastal on KOV valimised, siis mõtleme ka valimiste valvurite initsiatiivi taastamisele. Kui kellelgi on kindel huvi kaasa lüüa, võib juba täna märku anda!

Teises kvartalis toimusid nii huvikaitse võrgustiku kui AVP ümarlaua kohtumised. Huvikaitse võrgustiku kohtumisel võõrustasime Ott Karulini riigikantseleist ning Britt Järvetit haridus- ja teadusministeeriumist, teemaks ministeeriumide kaasamiskoordinaatorite roll erinevates ministeeriumides. Arutasime seda, kuidas saavad kaasamiskoordinaatorid vabaühendustele kasulikud olla ja andsime tagasisidet seni kogetule. AVP ümarlauas arutasime, millised prioriteedid peaks riik avatud riigivalitsemise kontekstis järgmise AVP tegevuskavaga võtma. Kuigi probleeme on ka praegu kehtiva tegevuskava järgimisega, siis mõtetena lisandusid AI ja andmepõhine otsustamine riigi valitsemises ning nn kiire kaasamine ning selle väärkasutamine.

Lõppes soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu kooskõlastusring, millega koondatakse hetkel kehtivad Soolise võrdõiguslikkuse seadus ja Võrdse kohtlemise seadus ning viiakse sisse mõningaid muudatusi kehtivasse seadusesse. Vabaühenduste Liit saatis oma arvamuse seaduseelnõu kohta, millega on võimalik tutvuda siin. Järgmisena liigub eelnõu Riigikokku, soovi korral on võimalik veel oma arvamust avaldada.

Riigil on käsil pikalt seisnud riigilõivude suurendamine, kord jõudis ka äriregistri toiminguteni. Riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõuga planeeritakse vabaühenduste (ja usuühenduste) asutamise ja andmete muutmisega seotud toimingute riigilõivude suurendamist, planeeritava eelnõuga muutuks MTÜ asutamisega makstav riigilõiv 233% suuremaks. Saatsime eelnõule tagasiside, milles arvestasime liikmetelt saadud sisendiga. Aitäh neile kümnele ühingule, kes oma tagasiside saatsid! Kuivõrd me ei saa niivõrd suurte riigilõivude kasvuga nõustuda, siis jätkame sel suunal tööd seaduse menetlemise lõpuni.

Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus on kooskõlastusringil, tähtaeg on 8. juuli. Väljatöötamiskavatsusega seonduvad dokumendid leiad siit.

Kultuuriministeeriumil on plaanis sarnaselt SiMi, HTMi ja SoMiga võtta kasutusele strateegilise partnerluse mudel. Lootus oli, et saame kvartaliaruandes juba täpsemat infot jagada, kuid seni elame teadmises, et ministeeriumil selline soov on ning loodetavasti juba järgmisest aastast hakkab mudel tööle.

Avatud on CERV taotlusvoor vabaühenduste teadlikkuse tõstmiseks EL põhiõiguste hartast. Üle-Euroopalise taotlusvooru eesmärk on rahastada muuhulgas tegevusi, mis hõlmavad vabaühenduste huvikaitse võimekusega seonduvat, õiguskaitse kättesaadavuse ja strateegilise hagelemise arendamist ning vaenukõnede ja vaenukuritegude vastu võitlemist. Meetme kogueelarve on 16 000 000 € ja taotlusvooru tähtaeg on 18. septembril 2024 kell 18:00. CERV vooru kontaktpunkt Eestis on KÜSK.

Teise kvartali jooksul on toimunud hulk põnevaid üritusi ja kohtumisi. Marcus käis Sofias tutvustamas Eesti vabaühenduste kogemusi seoses valimiste ning valimisaktiivsusega. Eestit külastas E-riigi Akadeemia toel Kasahstani vabaühenduste delegatsioon, kellele Triin ja Marcus tutvustasid vabaühenduste olulisust ja rolli avatud valitsemise tagamisel. Viisime läbi huvikaitse koolituse looduskaitse, hariduse ja kultuurivaldkonna huvikaitsjatele ning kohtusime Riigikantselei strateegiabürooga, et arutada koostöökohti ja büroo lähiaja prioriteete. Arutlesime Eesti Koostöö Koguga rahvaalgatuse platvormi tuleviku üle ning jagasime Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku palvel oma nägemust vabaühenduste kui sotsiaalsete ettevõtete vajadustest.

Suvel huvikaitse ei puhka. Tegeleme huvikaitse võimekuse enesehindamise instrumentidega, analüüsime kliimaseaduse kaasamise kvaliteeti ja suveperioodil laekub liikmetele palve edastada tagasisidet poliitiliste vabaühenduste täiendava reguleerimise vajaduse kohta.

Kvartaliaruande lugejatele soovime aga mõnusat suve!

Kui tekib mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjuta marcus@heakodanik.ee.

Pildil Marcus Kasahstani külalistele ettekannet tegemas.