artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 3/2022

laine
3. oktoober 2022
Foto:

Suvi on läbi, puhkused puhatud, aasta lõpp kihutab vastu. Ukraina ei ole veel sõda võitnud, nii et jätkame toetamist ka sellel rindel. Jätkuvad kodanikuühiskonna kriisivõrgustiku kohtumised põgenike abistamiseks ning vabatahtlike koordineerimiseks. Enne suurt sügist teeme vahekokkuvõtte, mis kodanikuühiskonna asjade ajamisel käsil, tehtud või plaanis. 

Avatud valitsemise partnerluse 2022-2024 tegevuskava on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud. Tegevuskavas on viis tegevust: koosloome keskkonna arendamine; avatud valitsemise eksperdirühm hakkab täiendama koosloome tööriistakasti ja üle vaatama õigus- ja poliitika kujundamise standardeid (sh kaasamise hea tava); arvamusrännaku metoodika katsetamine; katsetamise raamistiku väljatöötamine ja esimeste katseprojektide elluviimine;  andmepõhise otsustusprotsessi toetamine poliitikakujundamisel. Esimene kohtumine on avatud valitsemise ekspertrühmal seljataga ja teised tegevused algstaadiumis. 

Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodi 2021-2027 variseirekomisjoni koosolekul tutvustati tehnilise abi kasutamise raamistikku ja eesmärke ning partnerite võimestamise põhimõtteid ja eelarvet. Vastavasisuline rahandusministri määruse eelnõu oli juulis eelnõude infosüsteemis ametlikul kooskõlastamise ringil (toimik 22-0808) ning kehtestatakse lähiajal. Partnerite võimestamise meetmest on ka Vabaühenduste Liidul lootust mõjusamaks tegutsemiseks vahendeid saada.  

Huvikaitsevõrgustikus arutasime, kuidas viia vabaühenduste sõnumid eelseisvate Riigikogu valimisteks valmistuvate erakondadeni nii, et neid arvestataks ja hiljem ka ellu viidaks. Leppisime kokku ühised tegevused erakondadega kohtumisteks ja poliitilise debati korraldamiseks talvel.  

Siseministeeriumiga on jätkuvalt laual annetamise tulumaksusoodustamise teema. Teine oluline suund on ühenduste rahastamise juhendi uuendamine, sh strateegilise partnerluse peatüki lisamine.  

Üks oluline teema, mis läbivalt me töölaual, ongi strateegilise partnerluse edendamine. Vahepeal on antropoloog Sigrid Solnik teinud uue tiiru intervjuusid ja oleme ka selle sisendi pinnalt kohtumas uuesti Sotsiaalministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi inimestega, et mõelda, mida veel parendada annaks.  

Augusti lõpus sai uuesti kokku ka vabatahtlike kaasajate võrgustik, et tutvuda uuenduskuuri läbinud Vabatahtlike Väravaga

Augustis toimus mitmeid kodanikuühiskonna jaoks olulisi üritusi. Arvamusfestivalil rääkisime strateegilise partnerluse muredest ja rõõmudest. Toimus Vabaühenduste Liidu  Suvekool kus lisaks muule põnevale mõtlesime kuidas vähendada lõhesid ühiskonnas. Osalesime ka KÜSK- i suveseminaril “Kodanikuühiskonna toel läbi kriiside”. 

Nüüd valmistume hoogsalt annetamistalguteks. 27. septembril toimus esimene annetamistalgute talguliste kohtumine, kus jagasime informatsiooni 29. novembril toimuvate annetamistalgute korralduse osas ning varasemate aastate talgulised said jagada uute liitujatega oma kogemusi ja õppetunde. Annetamistalgute veebileht on läbimas uuendusi, mille käigus loome varasemast põhjalikuma ja informatiivsema venekeelse veebilehe. Annetamistalgute registreerimine algab 4. oktoobril, alates 11. oktoobrist kohtume igal nädalal veebiruumis, kus talgulised saavad küsida küsimusi ning jagada oma kogemusi ja mõtteid nii korraldajate kui ka teiste osalejatega.  

Andke palun teada, kas info meie ühiste huvide kaitsest on piisav, kas meie seisukohad ikka kattuvad ja mis teemal tahab keegi rohkem kaasa rääkida. Kõik mõtted, ettepanekud ja etteheited on oodatud kai@heakodanik.ee. 

Eelmisi kvartaliaruandeid saad lugeda siin.