artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 4/2023

laine
8. jaanuar 2024
Foto:

Neljas kvartal tõi Vabaühenduste Liidule uue juhataja, alustasime huvikaitsevõimekuse mõõtmisega ja sihtisime plaane uueks aastaks.

Euroopa Komisjonil on plaan lubada Euroopa Liidu liikmesriikide üleste vabaühenduste teket, mis võimaldaks ühel ühingul sama juriidilise kehaga toimetada mitmes EL-i liikmesriigis. Muutuse eesmärk on hõlbustada vabaühenduste riikideülest tegevust, samuti vähendada võimalikku ühingute diskrimineerimist erinevates liikmesriikides. Hetkel käivad konsultatsioonid liikmesriikidega, oleme oma arvamuse edastanud Justiitsministeeriumile ning hangime rohkem infot ja oleme suhtluses ka EL-i parlamendi liikmetega, kes teemat eest veavad.

1. novembril toimus huvikaitse võrgustiku kohtumine, kus rääkisime strateegilise partnerluse erisustest ministeeriumiti ja vabaühenduste rahastamise juhendmaterjalist. Siseministeeriumi esindaja Marten Lauri tutvustas ministeeriumi plaane rahastamise juhendmaterjali muutmiseks, mis andis omakorda vabaühendustele võimaluse sõnastada ja edastada oma seisukohti ja arvamusi.

Neljandas kvartalis hoogustus Kliimaministeeriumi kliimaseaduse väljatöötamise töörühmade töö. Vabaühenduste Liit on töörühmades osaline, kuid lähtudes põhikirjaliste eesmärkide täitmisest lööb kaasa ennekõike nende teemade arutamises, mis puudutavad kaasamist, avatud valitsemist, kodanikuühenduste õiguseid jms. Sisulistes teemade arutamises löövad kaasa mitmed valdkonna vabaühendused. Kliimaseaduse väljatöötamise ja töörühmade liikmetega on võimalik lähemalt tutvuda siin. Vabaühenduste Liidul puudub veendumus, et täna planeeritud väljatöötamise loogika tagab parima võimaliku seaduse, mistõttu jätkame kriitiliselt protsessi jälgimise ja arvamuse avaldamisega, lisaks konsulteerime teiste vabaühendustega, kes seaduse väljatöötamisse panustavad.

Detsembris saatsime välja huvikaitsevõimekuse mõõtmise ankeedi, mille eesmärk on huvikaitsevõimekusega seonduvate arusaamade ja oskuste taseme kaardistamine. Ankeedi tulemuste põhjal hindame organisatsioonide huvikaitsevõimekusega seotud kitsaskohti ja adresseerime paremini edasisi vajadusi. Ankeet on avatud 19. jaanuarini (k.a) ning ühest organisatsioonist võib vastata ka mitu inimest.

Euroopa Komisjon muutis üle-Euroopaliste NACE koodide kasutusalasid, mille tagajärjel muudetakse ka Eesti EMTAK koode. Vaatasime muudatused üle ning andsime koos Siseministeeriumiga vabaühendusi puudutavatele koodidele tagasisidet.

Novembris käisid koos Sotsiaalministeeriumi strateegilised partnerid. Koosviibimisel toetas Vabaühenduste Liit vabaühenduste ootuste sõnastamist ning aitas läbi viia arutelu ministeeriumi ja partnerite vaheliste kokkulepete tegemiseks. Rõõm on tõdeda, et nii ministeerium kui strateegilised partnerid on valmis teineteise ootustele paremini vastama, neil teemadel arutelud ka jätkuvad.

Neljandas kvartalis kohtusid ka kultuuri- ja spordivaldkonna erarahastamise kaasamise juhtrühm, EKAK ühiskomisjon, korruptsiooniennetamise võrgustik, kodanikupäeva aumärkide komisjon, sidusa Eesti juhtrühm, kus Vabaühenduste Liiduga nõu ja jõuga kaasa mõtlesime. 2023. aasta jooksul osalesime kokku 64 kohtumisel.

Kvartali lõpetas uue aasta huvikaitse plaanide tegemine. Murrangulisi muutusi uude aastasse ei planeeri, küll aga on eesmärk liikuda edasi teemadega, mis nii mõndagi aega on paigal seisnud, näiteks strateegilise partnerluse laiendamine uutesse ministeeriumidesse, ühinguõiguse revisjoni muudatustega jätkamine, MTÜraha keskkonna uuendamine jne.

Soovime kõigile huvikaitsjatele uueks aastaks kindlat meelt ja hääd mõttelendu!

Kel on mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjuta marcus@heakodanik.ee.