Uudised

Läheneb tulumaksusoodustusega ühingute INF9 deklaratsiooni tähtpäev

laine uudised-laine
6. juuni 2016

2015. aasta tulu kasutamise deklaratsioon tuleb tulumaksusoodustusega ühingutel esitada 1. juuliks.

Kingituste ja annetuste ning muu tulu kasutamise kohta tuleb täita deklaratsiooni vorm INF 9, kus kajastatakse kogu ühingu saadud tulu ja samuti selle kasutamine. Vormi saab esitada nii elektroonselt kui paberkandjal ja andmed tuleb esitada ka juhul, kui tulu ei saadud ega kasutatud ja deklaratsioon tuleb täita esmakordselt tekkepõhise raamatupidamise arvestuse alusel.

INF9-l on nüüd uus ja lihtsam vorm ning on ka eraldi selgitus, mida tähendab “annetus” ja mida “toetus”, mida “liikmemaks” ja mida “majandustegevusest saadud tulu” jne. Nendest mõistetest ühtmoodi arusaamisega on vabaühendustel ikka probleeme, mille tulemusena on mõned annetustena deklareerinud näiteks fondidelt või avaliku sektori organisatsioonidelt saadud projekti- või tegevustoetusi või ka sponsoritelt antud raha (kuna sponsorlusega kaasneb vastuteene, tavaliselt reklaam, siis see on majandustegevusest saadud tulu). Kuna INF9 on peamine allikas statistikaks heategevuse kohta, oleks väga kena, kui organisatsioonid seda õigesti täidavad.

„Oleme aruande vormi võrreldes varasemaga muutnud lühemaks ja lihtsamaks, mis peaks ka selle täitmist hõlbustama,“ selgitas maksu- ja tolliameti maksukorralduse talituse juhataja Monika Jõesaar. Siiski soovitab ta andmete esitamisel tähelepanelik olla, kuna sellest aastast tuleb need varasema kassapõhise arvestuse alusel esitada tekkepõhiselt. Küsimuste korral saab abi ärikliendi nõustamistelefonilt 880 0812.

„Lisaks võiksid kõik ühingud üle vaadata ka oma viimase kolme aasta aruanded ja veenduda, et nendega on kõik korras, sest kui ühing on jätnud kolmel järjestikusel aastal aruanded või deklaratsioonid õigel ajal esitamata, siis tekib tal oht nimekirjast kustutamiseks,“  lisas Jõesaar.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas oli aasta alguse seisuga 2345 ühingut.

Nõuded tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas püsimiseks ja juhendi vorm INF 9 täitmise kohta leiab MTA kodulehelt. Vaata ka mõistete selgitusi, et tulud-kulud ikka õigele reale läheks!