Uudised

Lapse huvikaitse koda on mures Eestimaa laste tuleviku pärast

laine uudised-laine
28. september 2015

Lapse Huvikaitse Koda tunneb muret, et riik on astumas lapse huvide kaitsel ning deinstitutsionaliseerimise protsessis olulise sammu tagasi.

Sotsiaalministeeriumis on ette valmistamisel sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, millega juba teist korda planeeritakse edasi lükata asenduskodude laste arvu vähenemine ühes kasvatusüksuses 6 lapseni. Nii nagu kaks aastat tagasi, tuuakse ka sel korral põhjenduseks täiendavate vahendite ehk raha puudus.

“On oluline vahe, kas rahaeraldusi lastevaldkonda nähakse järjekordse kulureana või investeeringuna riigi tulevikku,” rõhutas Lapse Huvikaitse Koja tegevjuht Reili Rand. “Tänases demograafilises olukorras on iga lapse toimetulek ning elukvaliteet kriitilise tähtsusega. Asendushooldusele paigutatud lapsed on kõige haavatavamas olukorras ning seda enam ei saa me lubada laste hoolekande kvaliteedis sammu tagasi,” lisas Rand.

Tänasel päeval kasvab Eestis ligi 1100 last asenduskodudes ning üle 1500 lapse teistes asendushoolduse vormides, lisaks lapsendatud lapsed.

“Lapse toimetulekut ei taga mitte lihtsalt elamistingimuste parandamine asenduskodudes, vaid oskused ja teadlik lähenemine laste vajadustele, lapse elus toimunud traumade tagajärjel esineva stressiga tegelemine, lapse vajaduste õige määratlemine ning sellele vastavate meetmete ja teenuste tagamine. Mida vähem on vanemlikust hoolest ilma jäänud lapsi ühe kasvataja hoole all, seda suurem on tõenäosus, et nad ka reaalselt abi saavad,“ ütles Lapse Huvikaitse Koja juhatuse esimees ning asendushoolduse töögrupi eestvedaja Jane Snaith.

Lapse Huvikaitse Koja asendushoolduse töögrupp kogunes 22. septembril, et koostada vastav pöördumine Riigikogu sotsiaalkomisjonile, rahanduskomisjonile ning õiguskomisjonile. Pöördumisega antakse edasi seisukoht, et sotsiaalhoolekande seaduse järjekordne muutmine tuleb peatada ning Koda tegi ettepaneku ühise istungi korraldamiseks Riigikogu vastavate komisjonide ning Lapse Huvikaitse Koja asendushoolduse valdkonnas tegutsevate vabaühenduste ning erialaspetsialistidega, et arutada kvaliteetse asendushoolduse väljakutseid ning lahendusi.

Lapse Huvikaitse Koda on laste ja perede valdkonna ühenduste koostöövõrgustik, mille tegevuse eesmärk on tagada lapse huvide ning õiguste kaitse.

Lisainfo:
Reili Rand
Lapse Huvikaitse Koja tegevjuht
56479773
reili.rand@huvikaitse.ee