Uudised

Lastekaitse Liit: Eesti peab tagama õigused kõigile siinsetele lastele

laine uudised-laine
25. november 2016

Lastekaitse Liit tõdes oma aastakonverentsil 22. novembril, et Eesti riigil on kohustus tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused kõigile Eestis elavatele lastele.  

Eesti Vabariik tähistas 20. novembril ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 25. aastapäeva. Konventsioon on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel riiklikuks ja rahvusvaheliseks lähtedokumendiks. 22. novembril toimus Tallinna Lauluväljakul MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverents „Kuidas elad Eestimaa laps? Eile, täna, homme“, kus vaadati lapse õiguste arengule ajas tagasi, võrreldi lapse olukorda Eestis laste olukorraga mujal maailmas ja kiigati visiooni tulevikust ning esitleti visuaalset lapse õiguste ajatelge.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni Eestis ratifitseerimise 25. aastapäeva eel arutles 15-aastane Greete oma essees teemal “Võrdsete võimaluste Eesti”: „Väiksed lapsed surutakse juba varakult kastidesse (vastavalt vanemate rahakoti paksusele). Just avaldati iga-aastased koolide pingeread. Mis see teadmine mulle annab? Kas ma peaksin ennast tundma alaväärsena, et väikeses maakoolis käin?” 

 Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu tõdes, et Eesti riik on 25 aastaga teinud läbi suure arenguhüppe nii majanduslikus kui sotsiaalses mõttes, kuuludes kindlalt nende heaoluriikide hulka, kus riigina on võetud vastutus tagada kõik ÜRO lapse õiguste konventsioonis nimetatud lapse õigused. “Paraku tuleb tunnistada, et kuigi Eesti siseriiklikud õigusaktid on suures osas konventsiooniga kooskõlas, siis nende praktiline rakendamine jätab veel soovida. Mõista tuleb, et lapsed on lapsed nüüd ja praegu. Nende õiguste tagamiseks on lisaks seaduste vastuvõtmisele vaja ka toetavaid tegevusi ja olukorra muutust tervikuna. Selleks on vaja meie kõigi panust,“ nentis Poopuu.

Konventsioon tunnustab last õiguste omajana, kuid nende õiguste teostamisel sõltuvad lapsed täiskasvanutest. Laste elu, arengu ja heaolu tagamisele igapäevaelus saab kaasa aidata igaüks, teadvustades ja austades laste õigusi ning kaasates lapsi neid puudutavate küsimuste aruteludesse ja otsuste tegemisse vastavalt laste eale, võimetele ja küpsusele. Kirjeldatud dialoog algab perekonnast, laienedes lapse kasvades ühiskonna teistele tasanditele.

Lapse õiguste kuu tegevused: http://konventsioon25.lastekaitseliit.ee/.  

Ajakirja Märka Last! lapse õiguste kuu erinumber: 

http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2016/11/02/marka-last-november-2016-lapse-erinumber/