Uudised

Lastekaitse Liit: Kuidas ja kellest algab kiusamisvaba elutee?

laine uudised-laine
8. august 2016

Me kõik ei saa olla üksteisega parimad sõbrad, aga me saame olla üksteisele head kaaslased. Lastekaitse Liit kutsub Arvamusfestivalil arutlema, kuidas luua kiusamisvaba eluteed ja kellest see algama peaks.

Reedel, 12. augustil 17.00 – 18.30 toob Lastekaitse Liit Arvamusfestivali Õpioru väärtuspõhise hariduse laval väärtuskasvatuse lasteaedade ja koolide seinte vahelt välja ning näitab igaühe võimalusi ja vastutust osaleda kiusamisvaba elutee loomisel. Teema kannab pealkirja „Kellest algab kiusamisvaba elutee?“.

Lastekaitse Liit peab väga oluliseks, et kiusamist ennetava metoodika „Kiusamisest vabaks!“ väärtuseid – austust, sallivust, hoolivust ja julgust – ei käsitletaks ainult lasteaedades ja koolides  ning vaid lastevahelistele suhetele keskendudes. Kui üldiselt räägitakse kiusamisest peamiselt koolikeskselt, siis Lastekaitse Liidu soov on, et seda tehtaks ühiskonnas laiemalt ning et igaüks leiaks sellega kokkupuutepunkti ja mõistaks, et ka tema saab omalt poolt kiusamisvaba elutee loomisse panuse anda. Otseselt või kaudselt mõjutab aga laste eluteed iga teda ümbritsev inimene. Koolist saadavad teadmised ja koolis tekkivad suhted on otseses seoses enne ja pärast kooli ning kooli kõrval saadavate elutarkustega, sest õppimine kestab ju kogu elutee. Mida vahetum on kokkupuude lapsega, seda tugevam on mõju, kuid oma roll ühiskonnas on iga selle liikmel ja seda tuleb mõista.

Oma kogemusi ja mõtteid jagavad inimesed, kes mõjutavad lapsi ja nende eluteid erinevatel tasanditel ja erinevatel viisidel ning kellel on kogemused ühiskonna kõnetamisest. Meiega on peresid nõustav ja toetav psühholoog Kadri Järv-Mändoja perekeskusest Sina ja Mina, kõige lähedasemaid suhteid suunav ämmaemand Kristi Sims, autospordi järelkasvu eest hoolitsev Martin Harak ja mitme lapse isa Rain Tamm. Vestlust juhib Kaja Kallas.

Kadi Hainas
Kommunikatsioonijuht
MTÜ Lastekaitse Liit
+372 5199 3966