Uudised

Lastekaitse Liit: Vaimse tervise probleemidega lapsevanem ei tohi jääda oma muredega üksi

laine uudised-laine
6. juuni 2017
Täna arutlevad Tallinna Ülikoolis enam kui 190 lastega seotud spetsialisti psüühilise erivajadusega lapsevanemate ja nende peres kasvavate lastega seotud teemadel. Lastekaitse Liidu eestvedamisel ja koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ning Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga toimub lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele seminar sarjas „Samal poolel – lapse poolel“.

Uuringud näitavad, et lastekaitsetöötajad vajavad lisateadmisi psüühilise erivajadusega inimeste toetamisel laste kasvatamisel. Samuti on oluline mõista, kuidas toimib peresid toetav võrgustik ning millised küsimused kerkivad üles kui psüühilise erivajadusega lapsevanem ei suuda last kasvatada ning pereprobleemid jõuavad kohtusse.
„Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamisel on lapse vanematel. Lapse igapäevast elu ja heaolu mõjutab tema vanemate heaolu, sealhulgas nende tervis. Üks peamisi viise, kuidas riik saab lapse õigusi tagada, on teha seda vanemate toetamise kaudu. Olukorras, kus vanem vajab tervise, sealhulgas vaimse tervise, probleemide tõttu tuge, on oluline erinevatest spetsialistidest koosneva võrgustiku panus. Oleme ju kõik samal poolel – lapse poolel“ rõhutas MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Tõnu Poopuu. „Alates aastast 2013, mil toimus esimene seminar antud sarjas, on täna rekordarv osalisi. Eriti hea meel on näha aktiivset osalemist nii saartelt kui piirivaldadest. See näitab, et psüühilise erivajadusega lapsevanem on teema, mille puhul vajavad lastekaitsetöötajad täiendavaid teadmisi,“ lisas Poopuu.

“Tegemist on sageli äärmiselt keeruliste lugudega”, märkis Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juht Eve Liblik. “Vaimse tervise probleemid ei ole ainult sotsiaal- või tervishoiuvaldkonna vastutusalaks. Laste ja perede heaolu mõjutavad erinevad valdkonnad, seega valdkondade-ülene koostöö on võimalike lahenduste leidmisel võtmesõnaks. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond on toeks kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale ja ka teistele võrgustikuliikmetele, kes on esmased abistajad vaimse tervise probleemiga lapsevanemale ja kogu perele ning seda eelkõige lapse huvidest lähtuvalt,” lisas Liblik.

Seminaril teevad ettekandeid pakkudes lapse perspektiivist parimaid lahendusi arst-psühhiaater Anne Daniel-Karlsen, kliiniline psühholoog Tiina Kompus, Harju Maakohtu kohtunik Piret Mõistlik, vandeadvokaat Karina Lõhmus-Ein, advokaat Helen-Lumelille Tomberg, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juht Eve Liblik, SA Innove nõustamiskomisjonide peaspetsialist Maris Raudam, Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitseteenistuse juht Merle Liivak.
Kaheksandat korda toimuv tasuta seminar õigusalaste seminaride sarjast „Samal poolel – lapse poolel“ on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele. MTÜ Lastekaitse Liit korraldab seda koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga.

Lisainfo:

Grete Landson

Kommunikatsioonijuht

MTÜ Lastekaitse Liit

tel +3725651909

grete@lastekaitseliit.ee