Uudised

Linnalabor kutsub Kogukondliku turvalisuse juhendmaterjali esitlusele

laine uudised-laine
19. september 2016

Linnalabor kutsub 21. septembril kell 16.00 toimuvale Kogukondliku turvalisuse koostööd ning häid näiteid tutvustava juhendmaterjali esitlusele ning sellele järgnevale arutelule.

Esitlus toimub Arhitektuurikeskuse ruumides Põhja puiestee 27a (Kultuurikatel)., tulekust anna teada siin https://goo.gl/forms/XLIWOoY8SPvJ1gtx2.

Kogukondlik turvalisus ehk turvalisuse loomine kogukonna ja teiste osapoolte koostöös on muutumas aina olulisemaks lähenemiseks riikide siseturvalisusele. Eestis peegeldab seda muutust “Siseturvalisuse arengukava 2015-2020”, kus kogukondlik turvalisus on üks keskseid mõisteid.  

Ehkki mõistena on kogukondlik turvalisus laiemale avalikkusele vähem tuntud, siis praktikas on suundumus kohaliku tasandi koostööks turvalisuse loomisel juba mõnevõrra levinud. Esitletav juhendmaterjal põhineb Eestis toimivate näidete analüüsil, mis on seostatud kaasaegsete teoreetiliste käsitlustega eesmärgiga pakkuda juhtnööre kogukondliku turvalisuse laiemaks rakendamiseks.

Aruteluringis lahatakse valdkonna igihaljaid küsimusi: kuidas saavutada koostöö erinevate osapoole vahel ning kuidas aktiveerida kohalikke elanikke? Vestlusringis osalevad kogukondliku turvalisuse praktikud: Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus, Rõuge Tervisenõukogu esinaine Kadri Kangro ja Järvamaa maasekretär Rainer Eidemiller. Vestlusringi veab Peeter Vihma, üks juhendi autoritest. Publik on küsimuste ja kommentaaridega oodatud aktiivselt kaasa mõtlema.

Juhend on mõeldud eelkõige politseile ning kohalike omavalitsuste esindajatele, kuid samuti kohalikele seltsidele, korteriühistutele, abipolitseinikele ning kõigile turvalisusest huvitatud kodanikele. Alates 21. septembrist on juhend Linnalabori koduleheküljelt PDFina allalaetav. Juhendi koostamise kohta saab juba praegu täpsemalt lugeda Linnalabori kodulehelt http://www.linnalabor.ee/turvalisus

Linnalabor www.linnalabor.ee on linnateemade kompetentsuskeskus, mis keskendub inimkesksele linnaruumile, linnas elamise kultuurile ja väärtuspõhisele linnapoliitikale. Alates 2006. asutamisaastast töötame linnaarengu trendide ja heade praktikatega nii Euroopast kui ka väljastpoolt, otsime tiheasustuste toimimist ja valitsemist parandavaid lahendusi, toetame valdkondade- ja sektoritevahelist koostööd. 

Juhendi koostamist ja väljaandmist toetas Siseministeerium kogukondliku turvalisuse 2015. aasta üleriigilisest toetusvoorust. 

Anna oma tulekust teada  https://goo.gl/forms/XLIWOoY8SPvJ1gtx2

Loe rohkem Linnalabori ning kogukondliku turvalisuse projekti kohta http://www.linnalabor.ee/turvalisus

Täpsem info ja küsimused:
Madle Lippus
madle@linnalabor.ee
+372 5666 7058