Uudised

Lisaeelarve kärped vabakonnaga seoses

laine uudised-laine
10. juuni 2024

Valitsus on kokku leppinud 2024. aasta lisaeelarves, milles sisalduvad kärped mõjutavad ka vabakonda.

Summas 300 000 eurot vähenevad võimalused kodanikuühiskonna arenguks oluliste toetusvoorude korraldamiseks. Kärbe mõjutab programmi tegevuse “Kogukondliku arengutoetamine” eesmärkide elluviimist.

Summas 100 000 eurot vähendatakse Siseministeeriumi tööjõukulude eelarvet, koondatakse üks asekantsleri ametikoht ja jäetakse täitmata kuni viie lahkuva töötaja ametikohad. Kärbe võib kaudselt mõjutada kõikide Siseministeeriumi programmi tegevuste eesmärkide elluviimist.

Noorsootöö kättesaadavuse ja kvaliteedi arendamine tegevuse eelarvet vähendatakse 396 000 eurot. Vähendatakse tegevusi noortevaldkonna arendamise ja noorsootöö suunal (s.h. strateegiliste partnerite tegevustoetuse vähendamine 200 000 eurot).

Kultuuriministeeriumi valitsemisala sihtasutusi, avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid ja muid strateegilisi partnereid eelarvekokkuhoid ei puuduta.

Sotsiaalvaldkonna strateegilise partnerluse vahendeid vähendatakse 2 500 000 eurot – sügisel
planeeritud avatud taotlusvoorud tehakse vähendatud mahus ja ei avata uusi hetkel
kavandamisjärgus valdkondlikke programme.