Uudised

Lõpetab Eesti vabakonda 1,83 miljoni euroga toetanud Vabaühenduste Fond 

laine uudised-laine
24. mai 2016

Täna, 24. mail toimub Tallinnas Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste Vabaühenduste Fondi (VÜF) pidulik lõpuüritus. VÜFi elluviijaks Eestis oli 2012-2016 Avatud Eesti Fond.

Kokku laekus VÜFi taotlusvoorudesse 481 taotlust, millest toetuse pälvisid 117 projekti kogusummas 1,83 miljonit eurot.

Keskenduti kolmele peateemale: demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamisele; vabaühenduste tõhusama eestkostevõimekuse ja vabakonna “valvekoera” rolli tugevdamisele, samuti  ühenduste tegutsemisvõime kasvatamisele ja arengule. Tihedaim konkurents toimus demokraatia projektide vahel, kus ühe toetuse kohta esitati keskmiselt 7 taotlust; eestkoste- ja  väikeprojektide puhul laekus 4 taotlust ühe toetuse kohta.

“VÜFi seekordne toetusperiood on ühte langenud pingelise ajaga nii meil kui Euroopas. Eesti ühiskond on esmakordselt maha pidanud tuliseid debatte rändekriisi, vaenu õhutamise, rassismi, võrdõiguslikkuse ja võõraviha teemadel. VÜFi toetatud vabaühendustel on ühiskondlike arutelude algataja ja tasakaalustajana olnud oluline roll,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. 

VÜFi üldeesmärk on vähendada ühiskonna sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi. Projektidest, mis on suurendanud  Eesti vabaühenduste asjatundlikkust ja eestkosteoskusi nii poliitikakujundamises kui otsuste elluviimisel, nimetas Hellam Eesti Inimõiguste Keskuse algatusel loodud Võrdse Kohtlemise Võrgustikku; Eesti Agrenska Fondi loodud tööhõiveprogrammi erivajadustega noortele; Eesti Pagulasabi, Eesti LGBT Ühingu ja Eesti Avatud Noortekeskuste Liidu tegevusi.

Toetatud projektide täisnimekirja koos summade ja kirjeldustega leiab Avatud Eesti Fondi kodulehelt.

Lisainfo:
Jelena Katsuba, VÜFi koordinaator
jelena@oef.org.ee 

Meediapäringud:
Mari Roonemaa
5645 4598
mari@oef.org.ee