Uudised

Majandusliku elujõulisuse arenguhüppe voor ootab ühingute taotlusi 5. juuniks

laine uudised-laine
28. veebruar 2018
Taotlusvoorus toetame avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi, kes soovivad läbi majandusliku elujõulisuse arendamise oma eesmärkide elluviimisel olulist arenguhüpet saavutada.

 Nagu ikka arenguhüppe voorude puhul, tuleb ühingul ka seekord enne taotlema asumist teha põhjalik analüüs arenguvajadustest ning kokkuvõtte sellest peab ära tooma taotlusvormis. Projekti koostamisel ja ettevalmistamisel soovitame küsida abi maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantidelt.

See, millistele majanduslikku elujõulisust suurendavatele võimekustele projektis keskenduda, on ühingu enda otsustada ja põhjendada. Tuge saab küsida näiteks mõne teenuse pakkumise käivitamiseks ja juba olemasoleva arendamiseks, annetuste kogumise ja tulu teenimise paremaks läbimõtlemiseks, finantsjuhtimise koolitusteks jms.

Projekte saab ellu viia ajavahemikul 1. september 2018 kuni 31. oktoober 2019. Et oleks võimalik hinnata projektide tulemusi, eeldame, et see kestab vähemalt 8 kuud.

Piirkondlikult tegutsevad ühingud saavad ühe projekti jaoks toetust küsida 12 000 eurot ning üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsejad 15 000 eurot. Toetusraha saame jagada vastavalt 145 000 ja 165 000 eurot.

Toetust võib küsida ka soetuste, investeeringute ning ehitus- ja remonditööde tegemiseks, kui need aitavad otseselt kaasa seatud eesmärkide saavutamisele.

Taotlusi ootame 5. juuniks. Kõik vajalikud tingimused, taotlusvormid ning praktilised abimaterjalid analüüsi tegemiseks ja projekti planeerimiseks leiad aadressilt http://kysk.ee/taotlusvoorud/me18.

Lisainfo: Katriin Pannal, 656 0469, katriin.pannal@kysk.ee