Uudised

Märka vabatahtlikku ja anna temast teada!

laine uudised-laine
12. september 2016

Avanes kandidaatide esitamine vabatahtlike tunnustamisele „Märka vabatahtlikku!“

Hea inimene, kodanikuühendus, riigi- või omavalitsusasutus ja ettevõte! Vabatahtlike võrgustikku vedav Kodukant kutsub teid kõiki hetkeks peatuma ja märkama meie ümber tublisid vabatahtlikke ja nende kaasajaid.

Oma kandidaate saad esitada nii Vabatahtlike Värava (http://vabatahtlikud.ee/) kui ka Eesti Külaliikumise Kodukant kodulehe (http://kodukant.kovtp.ee/marka-vabatahtlikku) kaudu 10. oktoobrini.

“”Märka vabatahtlikku” tunnustusega täname neid inimesi ja organisatsioone, kes vabast tahtest ja tasu saamata aitavad teisi või panustavad laiemalt ühiskonnale olulistesse algatustesse. Selline teguviis kasvatab ühiskonnas hoolivust ja turvatunnet,” selgitab vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.

Kandidaate oodatakse kolmes kategoorias:

1.      Aasta vabatahtlik: tunnustatakse vabatahtlikke, kes on järjepidevalt panustanud Eesti ühiskonna arengusse;

2.      Vabatahtlike kaasaja, juhendaja: tunnustatakse vabaühendusi, algatusi või inimesi (juhendajaid), kes on järjepidevalt juhendanud vabatahtlikke, neid innustanud ja kaasanud;

3.      Ettevõte või asutus: tunnustatakse ettevõtet või avaliku sektori asutust, mis on soodustanud oma töötajate vabatahtlikkuprofessionaalset tegevust vabaühendus(t)es.

Tunnustussündmuse patroon on Vabariigi President. Tunnustused antakse üle 4. detsembril Estonia teatri Talveaias. Vabatahtlike tunnustussündmust on korraldatud alates aastast 2005. Aastate jooksul on tunnustuse pälvinud kokku 319 vabatahtlikku ja vabatahtlike kaasajat.

Projekti  rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:

Eha Paas
Eesti Külaliikumine Kodukant
eha@kodukant.ee
tel: +372 517 0214
www.kodukant.ee
www.vabatahtlikud.ee