Uudised

Mida arvavad EMSLi olemisest ja hingamisest me liikmed?

laine uudised-laine
8. veebruar 2016

EMSL küsitles 2016. aasta alguses oma liikmeid, et välja selgitada nende rahulolu EMSLi tegevustega ja ootused tulevikuks. Lisaks tahtsime teada, milliste EMSLi tegevustega liikmed kursis on ja kui suur on nende huvi EMSLi tegemistes kaasa rääkida. Küsitluses osales 37% EMSLi liikmetest ehk 40 organisatsiooni.

Küsitluse täpsemad tulemused leiad siit, aga kokkuvõttes võib öelda nii:

Valdavalt on liikmed EMSLi tööga rahul. EMSLi peetakse ühiskonnale vajalikuks organisatsiooniks, mille oluliseim roll on vabaühenduste huvide eest seismine ja nende võimekuse tõstmine. Vastanud olid kursis ja pidasid oluliseks paljusid EMSLi 2015. aasta tegevusi nagu vabaühenduste manifesti koostamine, kärajate korraldamine ja ajakirja Hea Kodanik väljaandmine. Samas oli ka tegevusi, millega nii hästi kursis ei oldud, näiteks töö venekeelsete vabaühendustega.

Liikmeid on rahul sellega, kuidas EMSL neid kaasab. Enamik neist soovib osaleda EMSLi seisukohtade kujundamises ning leiab, et, olenemata sellest, kas nad on aruteludes osalenud või mitte, on EMSLi seisukohad seni ka nende seisukohti esindanud.

Osalemine EMSLi üritustel 2015. aastal oli pigem tagasihoidlik ja selle põhjusena toodi välja ajapuudust. EMSLi jagatud infot peavad liikmeks kasulikuks, olulisemad infokanalid on nende jaoks eesti keelne uudiskiri ja ajakiri Hea Kodanik. Enamik vastajaid leidis, et infot on piisavalt, kuid mõned mainisid, et rohkem võiks olla infot rahastamise võimaluste, vähemuste kaasamise ja huvikaitse arengusuundade kohta.

Liikmed ootavad, et EMSL jätkaks edaspidi tegevust senisel kursil tehes huvikaitset, edastades kodanikuühiskonnaalast infot, pakkudes koolitusi ja võrgustumise võimalusi ning aidates vajadusel nõu ja abiga.