Uudised

Mida sa kodanikuühiskonnast ei tea?

laine uudised-laine
26. oktoober 2015

Mis sa arvad, millistel teemadel võiks kodanikuühiskonda veel uurida? Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on raha, et uurida, kuid küsib vabakonnalt, mida on tarvis uurida.

Esimese etapina oodatakse 30. oktoobriks vabas vormis mõtteid selle kohta, millised on need probleemid või „valged laigud“ kodanikuühiskonnas, mida ei ole seni uuritud või mida tasuks täpsemalt uurida.

Uuringu tellib KÜSK järgmisel aastal riigihankena.

Tegemist on küll ideekorjega ja pole tarvis põhjalikult vormistatud uuringuteemasid, kuid oma ettepanekuid saates mõelge korra läbi:

  • kas idee on eraldivõetuna piisavalt sisukas, et väärib põhjalikuma uuringu läbiviimist (võib-olla piisab selle küsimuse uurimiseks hoopis lihtsamas vormis küsitluse  tegemisest)?
  • kas see temaatika puudutab üldisemalt Eesti kodanikuühiskonna arenguid ja trende ning aitaks kaasa kodanikuühiskonna arenemisele või sellest ülevaatliku pildi saamisele?

Seega on oodatud pigem mõtted, mis puudutavad kodanikuühiskonda laiemalt, mitte üksnes valdkondlike teemasid. Hea kinnituse, et teema puudutab kodanikuühiskonda laiemalt, annab see, kui teema haakub kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 (KODAR) alameesmärkidega või KODARa rakendusplaaniga.

Uuringute ideed saatke hiljemalt 30. oktoobriks kell 15.00 kas e-kirja teel aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal aadressile SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) märksõnaga: „uuringuidee“.

Ideekorjest saadud ettepanekuid hakab analüüsima kodanikuühiskonna asjatundjatest moodustatav töögrupp, mis töötab nendest lähtuvalt aasta lõpuks KÜSKi nõukogu jaoks välja uuringuteema(d), millel oleks mõistlik järgmiseks aastaks uuring tellida.

Rohkem infot kogu uuringute tellimise protsessi ja tingimuste kohta leiad: http://www.kysk.ee/uuringud.

Lisainfo:
Tarmo Treimann
tarmo@kysk.ee
656 0487; 5301 3652