artikkel

Mida sina valitsemise avamiseks teeksid?

laine
Siim Tuisk 29. märts 2016
Foto: Mari Öö Sarv

Avatud valitsemise partnerluse tegevuskava prioriteedid on nüüd paigas ja asi sealmaal, et Riigikantselei plaanib valitsemist avavaid tegevusi järgmiseks kaheks aastaks.

Avatud valitsemise prioriteetideks 2016-2018 on kodanikukesksed avalikud teenused ning avatud ja kaasav poliitikakujundamine. Ettepanekuid neid teenivateks tegevusteks nüüd kogumegi.

Mida sinu meelest peaks tegema, et neid kahte saavutada? 

Täpsemalt:
1. Mida tuleks avalike teenuste arendamisel ning poliitikakujundamisse kaasamisel ära teha?
2. Millised on ettepanekud konkreetseteks tegevusteks? Kes ja mil viisil peaksid sellesse panustama?
3. Milliste tegevustega oleksite ise valmis panustama?
4. Ehk juba teetegi miskit ja kui, siis selgitage, kes osalevad ja kui kaugele on jõutud.

Tegevusettepanekud peavad sobima vähemalt ühe prioriteetvaldkonnaga, vastama avatud valitsemise partnerluse põhiväärtustele, neil peab olema selgelt mõõdetav tulemus, vastutaja, koostööpartnerid ja ressurssid. Lisaks peab ajaraam sobima tegevuskava omaga.

Paneme EMSLis tähtajaks võrgustikult, liikmetelt ja kontorist laekunud mõtete põhjal vabaühenduste ettepanekud kokku. Saada selleks omagi veel väljaütlemata ideed vabas vormis siim@ngo.ee hiljemalt 8.aprilliks

Edasi-tagasi saab samal teemal lugeda, näiteks: 

 – mis AVP on, mida on mõeldud kahe valitud prioriteedi all ja kuidas tegevuskava kokku saab https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/avatud-valitsemise-partnerlus/2016-2018-tegevuskava-koostamine

 – milliseid probleeme näevad poliitikakujundamises vabaühendused http://uudised.ngo.ee/post/ootame-labipaistvamaid-otsuseid-loe-ka-naiteid/

http://uudised.ngo.ee/post/arva-uued-ettepanekud-avatuma-riigini-joudmiseks/