Uudised

Mida tahad lugeda avalikku ruumi ja demokraatiat käsitlevast inimarengu aruandest?

laine uudised-laine
15. jaanuar 2018
Eesti Koostöö Kogu ootab kõiki huvilisi osalema ideekorjes, et anda oma panus 2019. aastal ilmuvale avaliku ruumi ja demokraatia teemalisele Eesti inimarengu aruandele!

Paku märksõnu, anna teada oma uuringutest või täienda uurimisküsimusi kuni 31. jaanuarini rahvaalgatus.ee ideekorje veebikeskkonnas siit!

2019. aastal ilmuv inimarengu aruanne mõtestab avaliku ruumi loomist ja kasutamist ühiskondliku sidususe ja säästva arengu vaatenurgast. Aruanne käsitleb digiajastu ruumiloomet, otsustusprotsesse ja kohalikku demokraatiat, tuginedes tehtud uurimustöödele ja olemasolevatele andmetele.