artikkel

Miks minna valima?

laine
Foto:

Küsisime headelt sõpradelt, mis mõtted neil valimisnädalal peas keerlevad ja miks võiksid inimesed valima minna.

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist:

“Üleskutse, mis kõlab palju, aga mida peab ikka ja jälle ütlema – palun mine valima! Ära jäta hääletamist vahele, see on üks neist võimalustest, millest tuleb kinni haarata.

Soovitan läbi lugeda erakondade programmid, kui vähegi aega ja viitsimist on. Mitte tõepähe, et see kõik saabki sündima, vaid laiema pildi mõistmiseks. Mida ja millele on erakondade koosolekutel ja töötubades mõeldud? Riigikogu valimistel on see olulisem kui kohalikel. Kandidaatidelt ootan aga sisukamat debatti, vähem nänni jagamist ja tüütut tülitsemist. Arvamusfestivali veebilehel on hea arutelutava täiesti olemas ja soovitan seda enne mõnd esinemist vaadata.

Ootan, et uus Riigikogu oleks töövõimeline, aktiivne ja tegeleks sisuliste probleemide lahendamisega, Eesti elu edasi viimisega. Vähem labasust, vähem totrust ja klounaadi – Riigikogus ei tohiks sellele kohta olla.”

MTÜ Mondo maailmaharidus- ja teavitusprogrammi juht Maria Sakarias:

“Me teame kõik väga hästi, et elame kriiside keerisesse sattunud maailmas. Jätkuvad ohud demokraatiale, rahule, julgeolekule ja rahvusvahelisele mõistmisele. Maailmas kasvavad ebavõrdsus ja inimõiguste rikkumised, aga ka polariseerumine, sallimatus, valeinformatsioon ning manipuleerimine sotsiaalmeediaga ja selle kaudu.

Töötame Mondo Maailmakoolis igapäevaselt sellega, et viia maailmaharidust koolidesse, õpetajateni ja meie noorteni. Maailmaharidus ei anna mitte ainult teadmisi globaalsetest teemadest ja väljakutsetest, vaid kasvatab ka empaatiat, avatust ja käitumist mõjutavaid oskusi. Me töötame selle nimel, et iga Eesti noor oleks aktiivne osaline õiglasema ühiskonna loomisel nii kohalikul kui globaalsel tasandil.

Kuigi noored peaksid ühiskondlikel teemadel kaasa mõtlema ja arvamust avaldama igal ajal, siis tekib selleks just valimiste perioodil eriti oluline võimalus. Siinkohal esitan üleskutse kõigile poliitikutele – kaasake noori aruteludesse ja kuulake nende häält, päriselt. Globaalselt oluliste teemadega nagu kliimamuutused või võrdõiguslikkus on Eesti noored päris hästi kursis. Samal ajal võiksite olla eeskujuks hooliva maailmakodanikuna ja arvestada oma tegevuses ka suuremat pilti. Töötame ühiselt selle nimel, et kogu maailm oleks õiglasem paik ning iga riik annaks oma panuse selle saavutamiseks.”

Ajakirjanik ja valimiste valvur Andrus Karnau:

“Kõige tähtsam on valida oma südametunnistuse ja tõekspidamiste järgi. Pole vaja karta, et hääl läheb kaduma. Kaotsi läheb ainult selle inimese hääl, kes ei lähe valima või kes sedelile rumaluse kirjutab. Ka valimata jätmine on valik ja nii võib teha. Seegi on otsus, mida igal inimesel on õigus teha.

Eestis valitakse inimesi, aga oluline on meeles pidada, et iga kandidaat kuulub mõnda erakonda. Võimu teostamine käib riigikogus erakondade kaudu. Nii et kui midagi soovitada, siis seda, et esmalt võiks leida vastuse küsimusele, miks just selle või teise erakonna poolt hääletada. Kui erakond on valitud, siis leida oma valimisringkonna kandidaatide nimekirjast sümpaatne inimene on juba lihtsam.

Valiku võib teha ka vastupidi, leides esmalt inimese, kellele tahaks oma hääle anda. Seegi pole vale viis valida. Aga enne otsuse langetamist tasuks endalt küsida, kas erakond, kuhu lemmikkandidaat kuulub, on ikka seline erakond, kelle poliitikaga enamasti nõus olete.

Endamisi võiks püüda leida vastust ka küsimusele, et mis võiks Eestis olla nelja aasta pärast teisiti. Seejärel võiks püüda aimata, et milline erakond teie soovituga kõige rohkem haakub. Kui sellise olete leidnud, siis see ongi teie erkaond, kellele oma hääl anda. 

Kommunikatsiooniekspert ja valimiste valvur Helen Tammemäe:

“Esmalt kõige olulisem soovitus – mine valima ka siis kui ükski kandidaat ega erakond ei tundu täiuslik. Sellisel juhul vali seda, kes on kõige vähem ebasümpaatne.

Valimisprogrammiga tutvumine ja erinevate valimiskompasside tegemine on samuti kindlasti väga soovitav. Ja kui terveid programme ei jõua lugeda, siis tasub lugeda läbi vähemalt kokkuvõtteid. 

Samuti tasuks uurida veidi kandidaadi tausta – millega ta varem silma on paistnud, millised on tema senised oskused ja saavutused, kas väärtushinnangud klapivad ja kas need on kooskõlas kandidaadi tegudega. 

Lisaksin omalt poolt veel ka, et alati tasub kaaluda naissoost kandidaadi valimist selleks, et Riigikogus oleks suurem sooline tasakaal!”