Uudised

Mis kooli ja mis tundi läheb Noored Kooli 10 lend?

laine uudised-laine
15. august 2016

11. augustil lõppes Noored Kooli (NK) 10. lennul ettevalmistuskoolitus, mille läbiviijad tegid omalt poolt kõik, et noor õpetaja oleks 1. septembril valmis klassi ette astuma. Sel sügisel lähevad NK 23 uut osalejat koolidesse üle Eesti, kokku 18 erinevasse kooli.

“Otsustasin Ida-Virumaa ning Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi kasuks lähtudes huvist integratsioonipoliitika vastu, Noored Kooli prioriteetidest ning soovist arendada oma vene keele oskust,” selgitas kooli valikut 10. lennu osaleja Kadri Väljaste, kes soovib Ahtme Gümnaasiumis oldud aja jooksul panustada avatud maailmapildiga noorte arengusse ning koolielu mitmekesistamisse.

Koos temaga asub seal sügisest õpetama ka NK teine osaleja Sven-Erik Mändmaa. “Kuna minu taust ja ettevalmistus erineb tavalisest õpetajast, siis oma lennukaaslane on inimene, kes mõistab minu puuduseid ja tugevusi paremini ning kellega saan arutada olukordi vabamalt,” rääkis Sven-Erik eelistest, kui õpetada samas koolis koos teise nooredkoolilasega.
Selle aasta lendu iseloomustabki see, et mitu NK osalejat lähevad samasse kooli – lisaks eelpool nimetatud Ahtme Gümnaasiumile läheb kaks värsket õpetajat ka Kuusalu Keskkooli, Jüri Gümnaasiumisse ja August Kitzbergi nimelisse Gümnaasiumisse, Tallinna Kunstigümnaasiumisse läheb suisa kolm särasilmset osalejat.

Isegi kui mõni värske õpetaja ei lähe samasse kooli oma lennukaaslastega, lähevad nad kooli, kus on juba mõni Noored Kooli inimene ees, näiteks Kehra Gümaasiumisse, Meremäe Põhikooli, Keila Kooli ning Pärnu Rääma Põhikooli. NK 9. lennu osaleja ning Kehra Gümnaasiumi õpetaja Ott Oja arvates avaldab mitme NK osaleja töötamine samas koolis kindlasti mõju. “Kuigi me ei saa hiilata õpetamiskogemusega, oleme me täis õpihimu ja valmis katsetama oma tunnis uusi lähenemisi. See toob uut hingamist kooliperre ning julgustab kolleege samuti rohkem mugavustsoonist välja astuma,” leidis ta.

“Koos ühes koolis alustades on alustaval õpetajal igapäevaselt veel lisatugi – inimene, kellega koos uues töös ette tulevaid küsimusi arutada, inimene, kes on samasuguses olukorras nagu temagi,” arutles NK tegevjuht Kristi Klaasmägi selle üle, miks eelistakse seda, et mitu osalejat läheb ühte kooli. Samuti on tema hinnangul koos kergem vaadata õpilaste õppimist kui tervikut – lisaks oma õppeaine ainekava järgimisele otsida võimalusi õppeainete lõimimiseks ja ühisteks projektideks.

NK 10. lennu osalejad lähevad õpetama teiste seas Jõgeva Põhikooli ja Värska Gümnaasiumisse, aga on ka koole, kuhu programmi osalejad lähevad esimest korda, näiteks Ahtme Gümnaasium, Kiviõli Vene Kool ja Värska Põhikool.

Õpetama minnakse nii inglise kui ka vene keelt, nii matemaatikat kui bioloogiat, aga ka näiteks eesti keelt teise keelena. “Tahtsin Noored Kooli programmi ajal õpetada eesti keelt teise keelena, sest mind väga huvitab võõrkeelte õppimine ja õpetamine,” rääkis Kärt Lindlo, kes läheb õpetama Kiviõli Vene Kooli. “Ma kindlasti ei tahtnud õpetada Tallinnas, seega oli Kiviõli ideaalne valik. Mulle väga meeldib, et saan õpetada ja elada just väikeses kohas ning programmi ajal tundma õppida lisaks koolile ka uut linna, regiooni ja kohalikke inimesi. Ida-Virumaa on minu jaoks üks kõige põnevamaid piirkondi Eestis.”

Kärt näeb oma eesmärgina luua turvaline eestikeelne klassiruum, kus õpilased julgeksid ja tahaksid eesti keeles rääkida ning ta soovib õpilastele näidata, et keele õppimine on äge ja nauditav protsess.
Täpsemat ülevaadet osalejatest ning koolidest saab näha siit: http://www.nooredkooli.ee/meist/10-lend

Rohkem informatsiooni:
Mariell Raisma

Kommunikatsioonijuht
SA Noored Kooli
+372 5560 2848
mariell.raisma@nooredkooli.ee