artikkel

Mitmekesisusest vabaühendustes

laine
16. september 2022
Foto:

15. septembril tähistasime koos Eesti Inimõiguste Keskuse, Sotsiaalministeeriumi ja kümnete organisatsioonidega mitmekesisuse kokkuleppe 10. sünnipäeva ja tervitasime uusi “Austame erinevusi” märgiste saajaid. „Austame erinevusi“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kes teeb sisulist tööd mitmekesisuse juhtimisel.

Sotsiaalministeeriumi ellu kutsutud märgist annab välja Eesti Inimõiguste Keskus. Märgist anti tänavu välja kolmandat korda, tänaseks on selle saanud 49 organisatsiooni.

Ka Vabaühenduste Liit on uhke märgise omanik, tänavu pikendasime selle kehtivust ja koostasime mitmekesisuse tegevuskava järgnevaks kolmeks aastaks. Meie eesmärgid ja tegevused jagunevad kolme suurema valdkonna vahel: liikmed, kommunikatsioon ja töökeskkond. Liikmete suunal töötame selle nimel, et esindada paremini vene ja muu töökeelega ühendusi ning 65+ grupiga tegelevaid ühendusi. Samuti panustame sellesse, et meie liikmete ja vabaühenduste hulgas tõuseks teadlikkus mitmekesisuse teemadest ja organisatsioonides osataks teha otsuseid ühtegi gruppi kõrvale jätmata. Kommunikatsioonis soovime varasemast enam jõuda muukeelsete inimesteni, vabatahtlikkuse ja annetamise valdkondades soovime kaasata rohkem eakaid ja noori. Tööandjana oleme eesmärgiks seadnud paremate töö ja pereelu ühitamise võimaluste pakkumise ja kontori lastesõbralikumaks muutmise.

Kuidas mitmekesisuse teemaga tegelemisega alustada?

Kõigepealt läheb tarvis tahet mitmekesisust paremini mõista ja selle suurendamisega tegeleda. Tasub lugeda artikleid ja kogemuslugusid, kuulata taskuhäälinguid, läbida veebikursusi, uurida inimõiguste keskuse kodulehel mitmekesisuse ja kaasatuse osa. Kindlasti tuleb inimestega mitmekesisusest rääkida, seda nii teiste kogemustest õppimiseks kui ka oma organisatsioonis töötajate, liikmete, vabatahtlike ja teiste kaasamiseks. Mitmekesisust hindavat organisatsioonikultuuri ei saa luua vaid üks eestvedaja, valmisolek peab olema ka teistel.

Teiseks sammuks võiks olla organisatsiooni praeguse olukorra analüüs. Kelleni jõuame oma tegevustega, kelleni kommunikatsioonis ja töötajate, vabatahtlike või partnerite leidmisel. Kas on mingi sihtrühm, kes on kõrvale jäänud? Mis selle põhjus võib olla ja kuidas nendeni jõuda?

Mitmekesisuse teemaga tuttavaks saades ja oma organisatsiooni praegust olukorda analüüsides leiad üles valdkonnad, kus saab erinevaid inimesi paremini kaasata, mugavamaid tingimusi luua või muul moel mitmekesisuse suurendamisele kaasa aidata. Nende valdkondadega tasub tegelema hakata järjekorras ja etapikaupa, kõik muudatused vajavad läbimõtlemist ja aega.

Küsimuste küsimiseks ja mõtete jagamiseks võib alati pöörduda meie poole aadressil info@heakodanik.ee.

Fotol “Austame erinevus” märgise saajad 15. septembril. Autor Raul Mee.