Uudised

Mondo töötajad osalesid humanitaarabi missioonil Somaalimaal

laine uudised-laine
22. veebruar 2018
Jaanuaris ja veebruaris töötasid Mondo eksperdid Janika Tamm ja Veronika Svištš Soome Kirikuabi esinduses Somaalimaal. Soome Kirikuabi tegeleb hetkel põhiliselt Jeemenist Somaalimaale tagasi pöördunud põgenike koolitamisega ning rahalise abiga, samuti põua ja konfliktide tõttu ümber asunud sisepõgenike toetamisega.

Somaalias elab kokku 14 miljonit inimest, kelledest 6 miljonit vajab abi ja 3 miljonit elupäästvat abi. Somaalimaal, mis on Somaalia keskvalitsusest sõltumatu piirkond, on suurusjärgud samad. Kokku 3 miljonist elanikust vajavad pooled abi. Tegemist on suures osas kõrbealadega ja enamik elanikke on olnud rändkarjakasvatajad. 2011. aastast on piirkonnas valitsenud põud ning paljud kariloomad on surnud, mille tagajärjel puudub inimestel võimalus ennast ära elatada. Hiljuti teatas Somaalimaa valitsus, et riik on jõudnud kriisiseisundist eriolukorda. Somaalimaa olukorra teeb eriti keeruliseks see, et tegemist ei ole tunnustatud riigiga ning keskvalitsus ei ole huvitatud neile abi edastamisest. Riigis pole saatkondi, kõik humanitaarabi organisatsioonid on seal esindatud vaid harukontoritena. 

Soome Kirikuabi püüab toetada inimesi igapäevase toimetulekuga. Jagatakse rahalist toetust põua tõttu kannatada saanud peredele ning pakutakse võimalust koolitusteks ja ümberõppeks. Lisaks tegeletakse Jeemenist Somaalimaale tagasi pöördunud põgenikega. Toetatakse kaua kodumaalt eemal olnud inimeste taassulandumist keskkonda. Soome Kirikuabi on kaasanud 220 perekonda, kes on saanud tingimusteta rahalist ettevõtlustoetust ja väikeses osas meditsiini- ning haridustoetust. Hinnanguliselt on Jeemenist Somaalimaale naasnuid umbes 30 000 ja Keeniast kodumaale tagasitulnuid 70 000. 

„Somaalimaa elanikud on oma riigi üle uhked ja rõhutavad seda igal sammul. 1991. aastast on nad oma riiki püüdnud üles ehitada ja seda praktiliselt ilma igasuguste vahendite ja võimalusteta,” rääkis Mondo ekspert Janika Tamm. „Palju kurdeti koolide puudumise üle maapiirkodades. Mind ennast ehmatas aga enim meditsiini olukord. Riigi parimas haiglas saab teha ainult kõige lihtsamaid teste. Kõik vähegi keerulisemad haigusjuhtumid suunatakse edasi Nairobisse. Naiste raseduse ja sünnitusega seotud suremus on väga kõrge – 1/18-st elu jooksul rase olnud naisest sureb raseduse või sünnitusega seotud komplikatsioonide tagajärjel. Sisuliselt võib öelda, et selles riigis puudub inimestel võimalus saada kvaliteetset arstiabi vähegi keerulisema terviseprobleemi korral,” lisas ta. 

Kuna Mondol ei ole esindusi väljaspool Eestit, siis said Mondo eksperdid lähetuse jooksul omandada väärtuslikke kogemusi sellest, kuidas töötab humanitaarabi organisatsioon väljaspool kodumaad. Lähetus oli osa Mondo humanitaarabialase võimekuse tõstmise projektist, mida rahastab Välisministeerium humanitaarabi vahenditest. 

Uudise juurde sobivad fotod leiab siit – https://www.flickr.com/photos/mondopildipank/albums/72157692837703164

Lisainfo:

Veronika Svištš

+37253462693

veronika@mondo.org.ee