Uudised

“Mõtted lendu!” konverents ühendab õppijad, õpetajad ja ettevõtted

laine uudised-laine
18. aprill 2016

BEST-Estonia kutsub 26. aprillil Tallinna Tehnikaülikooli kakskeelsele konveretsile “Mõtted Lendu”, mis toob kokku aktiivsed tudengid ja gümnasistid, õppejõud ning ettevõtete esindajad. Ürituse eesmärgiks on avardada Eesti noorte silmaringi inspireerides neid erinevatel teemadel arutlema ja lahendusi leidma.

Ühe päeva jooksul, 26. aprillil 2016, antakse võimalus panustada tuleviku kujundamisse. Toimuvad põnevad seminarid, arutelud ja kõned, mis võimaldavad osalejatel paremini mõista meid ümbritsevat maailma ning tulevikuvõimalusi. Mõtted lendu jaguneb Keskkonnakohvikuks ja Hariduskohvikuks. Üritus on kõigile tasuta.

Keskkonnakohviku eesmärk on tutvustada ideid ja reaalseid lahendusi, mida on läbi aegade tehtud keskkonna säästmiseks. Keskkonnakohvikusse tulevad esinema Stora Enso ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Stora Enso räägib jätkusuutlikkusest, uutest trendidest metsanduses ning nende võrdlus minevikuga, ettevõtte tootmistsüklist, materjalidest ning nende ümbermõtestamisest. KIK räägib Eesti keskkonnateemade eripärast ning nende seotusest majandusega. Toimuvad ka keskkonnateemalised grupitööd, kus parim saab premeeritud ka väikse auhinnaga.

Hariduskohvik toob kokku hariduse kõik sihtgrupid – tudengid, õppejõud, firmad ning tulevased tudengid ehk gümnasistid. Eesmärgiks on üheskoos arutada uusi ideid ning aidata kujundada tuleviku haridust. Hariduskohviku teemad:

  • Kuidas viia õpingud paremasse vastavusse tööturu ootustega?
  • Kuidas parandada ülikoolide ja ettevõtete vahelist koostööd? Kuidas võidab sellest tudeng?
  • Millistel erialadel on kõige suurem väljalangevus tegelikult ning kuidas seda vähendada? Mida saaksid selle vähendamiseks teha gümnasistid, tudengid, ülikoolid ja ettevõtted?
  • Kas ülikool peaks hoidma praktikal rohkem silma peal? Ja selle eest rohkem EAP-sid andma ning kas see peaks sisaldama lihtsamat, mitte erialast tööd?
  • Miks valida kõrgharidus?
  • Miks ma õpin oma eriala?
  • Kuidas teha firma tudengile atraktiivseks, kui sa ei ole Google?
  • Kuidas olla osa Euroopast?

Lisainfo ja registreerumine siin.