Uudised

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu kinnitas ametisse uue juhi

laine uudised-laine
3. oktoober 2016

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu valis uueks juhatajaks Tõnu Poopuu, kes omab pikaajalist kogemust lapse õiguste ja heaolu tagamisel ning on panustanud aastaid lastekaitse korralduse ülesehitamisse nii kohalikul kui riigi tasandil.

Tõnu Poopuu on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala ja töötas alates 2010. aastast Sotsiaalministeeriumis esmalt lapse õiguste juhina ja hilisemalt lastekaitsepoliitika juhina. Varasemalt on Poopuu töötanud Pärnu Pereabikeskuse juhina ja Pärnu lastekaitse peaspetsialistina.

Lastekaitse Liidu president Loone Ots tunnustas Poopuu huvi teha tööd laste heaks reaalses praktikas. “Tundes hästi otsustusi ja olles pädev lastekaitse poliitikas, tahab ta aidata edendada lapse õigusi tegelikkuses,” sõnas Ots.

Tõnu Poopuu sõnul on MTÜ Lastekaitse Liit ajalooliselt olnud mõjukaim Eestis tegutsev laste õiguseid edendav valitsusväline katusorganisatsioon, mis omab väljundit ka rahvusvahelisel tasandil. “Oma kogemusest saan kinnitada, et liit panustab aktiivselt nii riigisisesesse õigusloomesse, uute lahenduste piloteerimisse kui ka laste ja noorte kaasamisse ning nende arvamuse kuuldavaks tegemisse. Ma leian, et kodanikuühendustel on Eestis tugev positsioon ja nende roll tulevikus suureneb. Ka lapse õiguste ja heaolu tagamise vallas tuleb vabaühendustel võtta järjest enam vastutust,“ kõneles ta visioonist.

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) tähistab pühapäeval, 2. oktoobril, oma 28. taasloomise aastapäeva. Lastekaitse Liit on enam kui veerand sajandi jooksul tõusnud juhtivaks lapse õigusi edendavaks organisatsiooniks. Liidul on käimas mitu pikaajalist ja üleriigilist suurprojekti, nagu “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”, “Targalt internetis”, “Hea nõu lastega peredele” ja “Koolirahu”. Laste häält esindab MTÜ Lastekaitse Liidu noortekogu. Igakuiselt ilmub veebiajakiri “Märka last!”

Liidu liikmeskonda kuulub 34 juriidilist isikut: lastekaitse ühingut, seltsi või klubi, kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on kooskõlas Lastekaitse Liidu eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega ning kes soovivad arendada lastekaitsetegevust. MTÜ Lastekaitse Liit on aastatel 1918‑1940 tegutsenud Eesti Lastekaitse Ühingu õigusjärglane.

Lugupidamisega,
Grete Landson
Kommunikatsioonijuht
MTÜ Lastekaitse Liit
tel +372565 1909
grete@lastekaitseliit.ee