Uudised

MTÜ raamatupidamise koolitus Harjumaal 30.05

laine uudised-laine
2. mai 2017
Aeg: 30.mai 2017 kell 10:00-17:00 (8 ak tundi)
Koht: Omavalitsusmaja saal (Sirge 2, Tallinn). Vaata juhiseid.
Registreerimine: ankeedi kaudu kuni 23.maini või kuni kohti jätkub.
Maksumus: 65 eurot
Koolituse eesmärk:
– anda osalejatele ülevaade MTÜ raamatupidamise põhinõuetest ning majandusaasta aruandest
Koolituse teemad:
Raamatupidamise korraldamine
– Eesti finantsaruandluse standard
– raamatupidamise põhimõisted
– majandustehingute dokumenteerimine
– raamatupidamise sise-eeskirjad
– nõuded projektide raamatupidamisdokumentatsioonile
Majandusaasta aruanne
– tegevusaruanne
– ülevaade põhiaruannetest – bilansi, tulemiaruande, rahavoogude aruande ja netovara muutuste aruandest
– raamatupidamise aastaaruande lisad
Maksustamine
– kulude ja väljamaksete maksustamine
– maksuvabad kulud ja väljamaksed
Koolitus sisaldab nii teoreetilist õpet kui ka praktilisi harjutusi ja ülesandeid.
Koolituse läbiviija Siiri Einaste
Siiri Einaste on Majanduskoolituse OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja. Siiri omab töökogemust raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises, erinevate toetuste taotlemises ja toetustaotluste menetlemises, äriplaanide koostamises, eksperdina tööhõiveprojektides ning mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides. Tal on koolitaja- ja nõustamiskogemused alates 1995.a., on läbinud andragoogi (täiskasvanute koolitaja) koolitusprogrammi ja omab NLP Practitioner sertifikaati.
Lisainfo: Maret Lepiksaar