Uudised

Noorsootöönädal vahendab tänavu lugusid

laine uudised-laine
7. november 2016

Traditsiooniline noorsootöö nädal toimub käesoleval aastal 7.–13. novembrini, kandes loosungit “Lugude kõla”. Sellega tõmmatakse avalikkuse tähelepanu noorsootöö väärtustele ja mitmekesisusele edulugude kaudu.

Ühtlasi tähistab noorsootöönädal Eesti ANK kui riikliku avatud noortekeskuste katusorganisatsiooni 15 sünnipäeva.

Noorsootöönädala korraldaja, Eesti ANK tegevjuhi Heidi Paaborti sõnul annab noorsootöö nädal noortega töötavatele spetsialistidele võimaluse muuta oma igapäevane töö ühiskonnas nähtavamaks. “Noorsootöötaja töölaud on kirju ja ühtegi sarnast tööpäeva ei ole. Selle ameti pidaja roll noore elus on vähemalt sama suur kui õpetajal. Tänastele noortele edasi antavad väärtused kujundavad homset ühiskonda. Noorsootöö nädala tulemusena saab avalikkus selgema ettekujutuse noorsootöö mitmekesisusest ja väärtusest ning noorsootöötaja ametist ja kutsest.” sõnas Paabort.

Noorsootöö loob tingimused noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, võimaldades noorel pere, kooli või töö väliselt tegutseda asjadega, mis talle kõige rohkem huvi pakuvad. Noorsootöö arendab teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning võimaldab noorel laiendada oma suhtlusvõrgustikku.

• Eestis on 285 155 noort ehk elanikku vanuses 7-26. Noorsootöös osaleb neist hinnanguliselt 200 000.

• Eestis on umbes 15 000 noorsootöötajat, nende hulgas ka huvikoolides töötavad juhendajad (nt treenerid).

• Noorsootöö on nt avatud noorsootöö, noorteinfo, huviharidus ja -tegevus, noorteuuringud, noorteüritused ja laagrid, tööhõivelisuse parandamine, noorsootöö koolis, omaalgatuse toetamine, noorte osalus, noorteühingud, mobiilne noorsootöö ja rahvusvaheline noorsootöö.

Mis noorsootöönädalal toimub?

• Eesti ANK Facebooki lehel levitatakse noorsootöö nädala jooksul 35 lugu noorsootöö valdkonnast. Vaata igal täistunnil.

• Noortekeskustes toimuva Elava Raamatukogu ürituste raames räägitakse, kuidas noorsootöö on noorte elu kulgu mõjutanud ja mida andnud kogukonnale ja ühiskonnale üldisemalt, muutes noorsootööd nähtavamaks.

• SA Archimedese Noorteagentuuri toel toimuvad nädala jooksul välisvabatahtlike osalusel kultuuridevahelised kokanduse töötoad noortekeskustes, huvikoolides ja koolide õppeklassides 12-19 aastastele noortele. Kultuuriline  mitmekesisus jõuab noorteni toidu ja ühise ajaveetmise abil.

• Eesti erinevates paikades saab vaadata Eesti ANK fotonäituseid “Noorsootöö, mis see veel on?” (virtuaalse fotonäituse leiad siit) ja “Näoga noorte poole” (virtuaalse fotonäituse leiad siit)

• Pildid Eesti ANK fotonäituse teekonnast on näha siin.

Kogu noorsootöönädala sündmuste kalender.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

Noorsootöö nädalat toetab Eesti Noorsootöö Keskus.

Lisainfo:
Heidi Paabort
tel +372 5809 1010
e-post heidi.paabort@ank.ee