Uudised

Noortefoorum „Active Youth Forum 2016“ kutsub aktiivseid noori arutlema

laine uudised-laine
14. november 2016

22.-23. novembril 2016 toimub Tallinna innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory „Active  Youth Forum 2016“.  Kahepäevasele foorumile oodatakse kuni 250 aktiivset ja tegusat noort ning noortega tegelevat inimest üle Eesti.

„Foorumi esimene päev on suunatud noortele vanuses 17-26 eluaastat. Teisel päeval ootame lisaks noortele kohale ka noortega tegelevate organisatsioonide liikmeid,“ kommenteeris MISA koostöötegevuste valdkonnajuht Natalia Reppo. „Töötubades käsitletavad teemad on mõlemal päeval samad – vabatahtliku töö mõju vabatahtlikele ja kogu ühiskonnale, arutatakse kodanikuaktiivsuse ja noorte mõju üle maailma paremaks muutmisel. Lisaks käsitletakse meediaruumi temaatikat läbi noorte vaatenurga – kas ja mida tarbida, mis koguses ning mis viisil? Puutumata ei jää ka noorteorganisatsioonide mõju ja vajalikkus,“ selgitas Reppo.

Mõlemal päeval toimuvad töötoad viiel erineval teemal. Osalejatel on võimalik valida ühe foorumipäeva jooksul kahe enim huvipakkuva teema vahel. Esimese päeva tulemusi arutatakse teise päeva töötubades, eesmärgiga analüüsida noorte mõtteid ning jagada infot noorteorganisatsioonidele. Igas töötoas töötab paralleelselt kaks läbiviijat – üks keskendub eesti-, teine venekeelsele auditooriumile.

Töötubade ja registreerimise info leiab noortefoorumi kodulehelt. Registreerumine on avatud kuni kohtade täitumiseni või kuni 18. novembrini 2016. Liitu noortefoorumi ürituselehega ka Facebookis.

Noortefoorumi korraldamise eesmärgiks on kaasata Eesti noori ühiskonna protsesside kujundamisse ning seeläbi suurendada nende huvi ideede elluviimise vastu. Ühtlasi toetada noorte ühise teabevälja ning sidusama Eesti kujundamisel.

Töötubades jagavad valdkonna eksperdid praktilisi suuniseid ja meetodeid vabatahtlikus töös, noorteorganisatsioonides ning kodanikualgatustes kaasalöömiseks, samuti meedia kaasamiseks oma tegevuste tutvustamisel.  

Noortefoorumi kontseptsiooni välja töötamises ning ürituse korraldamises on abiks järgmised noorteorganisatsioonid: MTÜ Noorteklubi Active, MTÜ Shokkin Group, MTÜ Serve the City jt.

Noortefoorumi korraldavad MISA koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega. Üritust toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti ”Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Lisainfo: Natalia Reppo, MISA koostöötegevuste valdkonnajuht, E-post: natalia.reppo@meis.ee, Tel. 659 9840