Uudised

Oodatakse kandidaate esimesele presidendi sotsiaaltöö preemiale

laine uudised-laine
25. märts 2019

Sel nädalal tähistatud rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval kuulutas Kersti Kaljulaid välja kandideerimise uuele presidendi sotsiaaltöö preemiale. Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu välja antav 5000 euro suurune preemia on mõeldud inimesele või organisatsioonile, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsal positsioonil olevate inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti ning luua neile tingimusi oma olukorra parandamiseks.

Kord aastas välja andma hakatava preemiaga soovitakse esmajoones tunnustada ellu kutsutud olulise mõjuga lahendusi, millel on kasvupotentsiaali laiemaks rakendamiseks üle Eesti. 
Kandidaadi võivad esitada nii preemia tingimustele vastavad inimesed ja organisatsioonid ise, kui ka nende tegevuse sihtrühma esindajad, tööandjad, kolleegid, koostööpartnerid, valdkonna katus- või tugiorganisatsioonid, samuti Kultuurirahastu nõukogu liikmed. Selleks tuleb koos preemiale esitatava inimese või organisatsiooni kontaktandmetega saata vabas vormis kuni 6000 tähemärgi pikkune ülevaade tema tegevusest, selle tähtsusest, tulemustest ja mõjust. Soovi korral võib lisada kuni kaks soovituskirja asjaomastelt inimestelt või organisatsioonidelt.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata hiljemalt 29. aprillil digitaalselt allkirjastatuna Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule aadressil vpinfo@vpk.ee.

Preemia saaja valib välja kultuurirahastu nõukogu, kes võib soovi ja vajaduse korral kaasata otsustamisse ka teisi asjatundjaid.
Uue preemia statuut asub president.ee lehel
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu on sihtasutus, kes annab erarahastajate toel välja ka presidendi noore teadlase, haridus- ja kultuuritegelase preemiaid, samuti toetatakse rahvaluule kogumispreemiate ja kooliõpilaste ajaloo-alaste uurimistööde preemiate väljaandmist.

Lisainfo:
Urmo Kübar
SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu juhataja
urmo.kybar@vpk.ee