Uudised

Õpilased sõnastasid ootused eelseisvateks valimisteks

laine uudised-laine
9. mai 2017
Käesoleva aasta oktoobris toimuvad kohalike omavalitsuste valimised, kus muuhulgas saavad esimest korda oma hääle anda ka 16-17-aastased noored. Sellest lähtuvalt on Eesti Õpilasesinduste Liit sõnastanud oma ettepanekud ja ootused, mille saavutamisele kohalikud omavalitsused õpilaste nägemuses järgneva nelja aasta jooksul keskenduma peaksid.

“Tänavu sügisel toimuvad kohalike omavalitsuste valimised noorte jaoks tähtsamad kui kunagi varem ning seetõttu on eriti oluline, et linna- ja vallavolikogude kandidaadid ja tulevased valituks osutujad võtaksid rohkem kuulda õpilaste häält. Oleme kogunud kokku õpilaste seisukohad tähtsamatest kohaliku elu probleemidest ja vajadustest, et tagada noorte kodanike heaolu,” selgitas Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Andreanne Kallas kohalike omavalitsuste valimiste platvormi koostamise vajadust.

Peamiste murekohtadena on õpilased 16-punktilises dokumendis välja toonud kooli vaimse ja füüsilise keskkonna. Valla- ja linnajuhtidelt oodatakse suuremat panust koolikiusamise vastu võitlemisse läbi erinevate vägivallavastaste programmide (Salliv Kool, KIVA jt) ning võimalust usaldusväärsete ja pädevate tugispetsialistide, eelkõige psühholoogide, kättesaadavuse suurendamiseks. Täiendavaid investeeringuid oodatakse ka koolimajade remontimiseks ja sisustuse kaasajastamiseks.

Lisaks koolikeskkonna parandamisele ja paremale tugiteenuste kättesaadavusele ootavad õpilased ka õpetajate heaolu tagamist. “Vaieldamatult on õpilaste heaolu koolis suures osas seotud õpetajatega, seetõttu loodame, et kohalikud omavalitused leiavad võimaluse tagada õpetajatele motiveeriv palk ning regulaarsed psühholoogia- ja praktilise pedagoogika alased koolitused,” loodab Kallas.

Õpilasesinduste liidu esimees loodab, et dokumendi mõte jõuab igasse Eestimaa paika: “Meie õpilastena teame väga hästi, et Eesti haridus on heal tasemel, kuid sellegipoolest pole see valmis. Murekohad on igas piirkonnas erinevad ja neid on palju rohkem, kui me kirja oleme suutnud panna, kuid sellegipoolest loodame, et kandidaadid ning tulevased linna- ja vallajuhid mõtlevad lähiajal läbi, mida on neil võimalik noortele õpilastele, ka 16-17-aastastele valijatele pakkuda.”

Dokument on täispikkuses leitav Õpilasliidu kodulehel: http://opilasliit.ee/KOV2017

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-­, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. Eesti Õpilasesinduste Liit on suurim esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu ligi 90 000 õpilast.

Lisainfo:

Mikk Tarros

aseesimees

Eesti Õpilasesinduste Liit

+372 5569 7391

mikk.tarros@opilasliit.ee

Eesti Õpilasesinduste Liit

Pärnu maantee 102-21
11312 Tallinn
+372 5818 8590
Õpilasliidu infolistiga on võimalik liituda siin.