artikkel

Mõtteid õppivast organisatsioonist

laine
22. aprill 2024
Foto:

19. aprillil toimus DD Sihtasutuse, Vabaühenduste Liidu ja Ole Rohkem võrgustiku koostöös üritus “Kuidas muuta ühe inimese teadmised organisatsiooni teadmisteks?” Üritusel tutvustas DD Sihtasutus õppiva organisatsiooni lähenemist ja Vabaühenduste Liit juhtide arenguprogrammide õpikohti. Seejärel arutlesime ühiselt, mida on vabaühendustel nendest kahest kogemusest õppida ja kuidas luua oma organisatsioonis viisid teadmiste edasi kandmiseks.

Osalejate ja korraldajate hulgast jäid kõlama järgmised olulised mõtted:

1) Organisatsiooni toimimiseks on vaja, et kõigil oleks ühine arusaam eesmärkidest ja sellest, miks on vaja oma tegevusi dokumenteerida.
2) Õppiv organisatsioon on mõtteviis. See vajab õppimise väärtustamist ja pidevat valmidust kohanemiseks.
3) Organisatsioon koosneb inimestest ja nendevahelisest suhtlusest. Seetõttu on oluline arvestada inimeste eripäradega ja vajadusel kaardistada ka isiklikke motivaatoreid lisaks organisatsiooni omadele.
4) Vabaühendustel on tihti vähe aega ja ressursse. Seetõttu on oluline püüda luua õpikohti ja jagamisvõimalusi juba olemasolevate tegevuste juurde ja teha see võimalikult lihtsaks ja loomulikuks.