Uudised

Parim hetk kiusamise ennetamiseks: kui midagi pole veel juhtunud

laine uudised-laine
14. aprill 2016

Täna, 14. aprillil toimub Tallinnas Swissoteli konverentsikeskuses Lastekaitse Liidu suurprojekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” rahvusvaheline konverents „Kiusamisvaba elutee algab meist!“, kus muuhulgas avalikustatakse Eesti suurima tõenduspõhise kiusamist ennetava metoodika “Kiusamisest vabaks!” uuringutulemused.

Konverentsiga tähistatakse projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” ühe etapi lõppu ning seatakse sihid eesseisvateks aastateks. Oma kogemustest ja tulevikunägemustest seoses kiusamist ennetava metoodikaga „Kiusamisest vabaks!“ kõnelevad partnerid, väliskülalised ja teised metoodika erksad sädeinimesed.

Üheks konverentsi tipphetkeks on 2015. aasta veebruarist 2016. aasta veebruarini läbi viidud efektiivsusuuringute tulemuste avalikustamine. “Meil on rõõm näha, et uuringutulemused kinnitavad “Kiusamisest vabaks!” metoodika tõhusust ning on oluliseks lähtepunktiks edasiste tegevuste kavandamisel,” sõnab “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” projektijuht Liivia Tuvike.

Et lapsed õpiksid häid inimsuhteid ja et kiusamisjuhtumid ei saakski välja areneda, on oluline teha ennetustööd. Projekti “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” uuringupartneri uuringufirma Psience OÜ tulemusuuringute projektijuhi Eva-Maria Kangro sõnul on heameel tõdeda, et lasteaedade puhul me kiusamiskäitumisest reeglina rääkida ei saa. “Et aga ennetada kiusamist hilisemas vanuses, on just lasteaias oluline häid suhteid õpetada,” selgitab Kangro, kelle sõnu on äärmiselt oluline ka lasteaias alustatud töö jätkumine koolikeskkonnas, sest just kooliga seostatakse kiusamist enamasti kõige rohkem.

Seetõttu on ka reaalsed muutused koolides selgemini nähtavad. Näiteks selgub uuringutulemustest, et õpetajate hulk, kes on oma klassides pidanud kiusamist probleemiks, on peale metoodikaga alustamist vähenenud. Kui enne leidis 77% uuringus osalenud õpetajatest, et nende klassis on lapsi, keda jäetakse kõrvale, siis 8 kuud peale metoodika kasutamist oli neist ligi pooltes see probleem lahenenud.

Kangro paneb südamele, et metoodika tulemuslikkuse nägemiseks on oluline kasutada seda järjepidevalt ning kaasata tegevustesse ka lapsevanemad. Samuti ei tohi unustada, et tegemist on ennetava metoodikaga. “Kõige õigem aeg metoodikat kasutama hakata on see hetk, kui midagi ei ole veel halvasti,” sõnab Kangro.

Perioodil 2014-2016 (kuni 30.04.2016) on projekt “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmist “Riskilapsed ja -noored”. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Konverentsi päevakava on nähtav siit: http://bit.ly/1UUO4xX

Lisainfo:
Kadi Hainas
“Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” võrgustikutöö koordinaator
MTÜ Lastekaitse Liit
+372 5199 3966